Een jaar geleden opende incubator Darwin de deuren op het wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Jonge, innovatieve bedrijven die openstaan voor samenwerking met de universiteit werken er hard aan hun toekomst. Vandaag hebben al 12 ondernemingen de stap naar Darwin gezet en zijn meer dan de helft van de beschikbare kantoren en laboratoria ingevuld.
Een ondernemer die de keukentafel of garage vaarwel zegt om in professionelere en prettigere omstandigheden verder te bouwen aan zijn bedrijf, heeft vandaag keuze uit een veelvoud van trendy incubatoren, hippe coworking spaces of strakke business centers. Start-ups delen er ervaringen met collega-ondernemers en vaak kunnen ze er terugvallen op een netwerk van experten. Incubator Darwin op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel trekt dan ook bijzonder goed aan. Dat blijkt na één jaar. “Een onverhoopt resultaat”, zo bevestigt Luc Broos, algemeen directeur van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. “Ondernemers appreciëren onze infrastructuur, de ontzorgende diensten zoals onthaal en gebouwbeheer en de expertise vanuit de onderzoeksgroepen aan de Universiteit Antwerpen en de partners die Darwin rond zich heeft verzameld. Dat bovendien 50 % van deze bedrijven een hechte band heeft met de UAntwerpen bewijst dat we in ons opzet slagen om een waardevol en kennisintensief bedrijvennetwerk rond de Universiteit te verenigen.”
De aanwezige bedrijven zien nog andere voordelen. Zo stelt Mohamed Amrani (Innovative Automotive Services) dat kennisintensieve bedrijven naar uitstraling en imago baat hebben bij de huisvesting op een wetenschapspark. Spyro Michalopoulos (Hemplab Institute) geeft dan weer aan dat de opstart van een bedrijf en uitbouw van een performant labo bijzonder tijdrovend zijn. Hij waardeerde enorm dat alvast de technische uitrusting van zijn labo iets was waarover hij zich geen zorgen hoefde te maken.
Opleidingen en lezingen
Een andere belangrijke meerwaarde van incubator en wetenschapspark zijn de vele opleidingen en lezingen. De uitbouw van een community waarbinnen de jonge ondernemingen uit de incubator kennis kunnen delen met de meer mature bedrijven op het park, is een doelstelling die het team achter Darwin met de steun van provincie Antwerpen zeer ter harte neemt. “Willen we de kenniseconomie in onze regio verankeren en versterken, dan moeten we inzetten op initiatieven die onze bedrijven uitdagen om samen te innoveren. Het wetenschapspark moet een plaats worden waar kennisgedreven bedrijven actief in de sectoren Health, Environment en IT sneller kunnen groeien en betere producten ontwikkelen. Het voorbije jaar faciliteerde het provinciebestuur al 16 opleidingen over onder meer kapitaalsverwerving, salestechnieken en pitching. Voor 2017 maken we opnieuw een budget vrij van 70.000 euro om vanuit het wetenschapspark innovatieve starters en groeiers te ondersteunen”, licht gedeputeerde bevoegd voor Economie en Innovatie Ludwig Caluwé toe.

Meer info:
www.wetenschapsparkantwerpen.be