De burgemeester besliste om voor een pand in de Aalmoezenierstraat een zogenaamde herstelmaatregel bouw op te leggen. De appartementen in dit pand worden sinds 2019 aangeboden als toeristische logies, wat in strijd is met de verkregen vergunning, aangezien het gaat om appartementen die stedenbouwkundig vergund zijn voor bewoning. De huurder moet onmiddellijk het strijdige gebruik van het pand als verblijfsrecreatie stopzetten. Als de maatregel op 31 mei 2023 niet is uitgevoerd, moet hij vanaf 1 juni 2023 een dwangsom van 300 euro betalen per dag dat het strijdige gebruik voortduurt. Bovendien had de burgemeester vorig jaar ook al een tijdelijke maatregel uitgevaardigd aan diezelfde huurder om de accommodatie een maand te sluiten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel.

Tijdens een controle stelde een medewerker ruimtelijke ordening van stad Antwerpen vast dat de hoofdfunctie van een gebouw in de Aalmoezenierstraat werd gewijzigd. De appartementen werden sinds begin 2019 namelijk aangeboden als bemeubelde flats voor kortverblijf. Deze manier van verhuring geldt als verblijfsrecreatie, niet als wonen.

De invulling van het gebouw is dus duidelijk in strijd met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en met de Antwerpse bouwcode. Aangezien de burgemeester op grond van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bestuurlijke maatregelen kan treffen bij stedenbouwkundige misdrijven, besliste hij dat het gebruik van het pand als verblijfsrecreatie uiterlijk op 31 mei 2023 moet worden stopgezet. Als de huurder dit niet doet, moet hij vanaf 1 juni 2023 een dwangsom van 300 euro per dag betalen.

Mensenhandel

In 2022 had de burgemeester aan de huurder van dit pand ook al een tijdelijke maatregel opgelegd wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel. Tijdens meerdere controles had de politie immers vastgesteld dat er telkens verschillende kwetsbare sekswerkers aanwezig waren, waaronder vrouwen van Oekraïense afkomst. Om deze illegale activiteiten een halt toe te roepen, moest de accommodatie destijds een maand sluiten.