Aan verschillende stadsloketten en in meerdere dienstencentra in alle districten van de stad kunnen Antwerpenaars terecht voor hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën geven er invulsessies. Na zo’n sessie wordt de aangifte online geregistreerd en wordt er een bewijs meegegeven.
In elk district kunnen Antwerpenaars hulp krijgen om hun belastingaangifte in te vullen. Gedurende de maand mei zijn er invulsessies aan verschillende stadsloketten en in dienstencentra. Alle data en meer info staan op www.antwerpen.be (> Infofiche > Hulp bij het aangeven van uw belastingen).

Wie een aangifte laat invullen, neemt volgende documenten mee:
·         identiteitskaart;
·         bewijzen van inkomsten en aftrekposten;
·         volmacht en identiteitskaart van volmachtgever als de aangifte voor iemand anders gebeurt;

Belangrijk is dat burgers niet moeten wachten om langs te komen tot ze hun aangifte effectief in de bus krijgen. De federale ambtenaren beschikken immers al over alle gegevens via Tax-on-web.