Mark Mariën schildert sinds zijn 14de. Gaandeweg kan hij er echter minder tijd voor vrij maken. Tot hij in 2006 Ferdinand Roevens ontmoet. De twee raken bevriend en Ferdinand spoort Mark aan om opnieuw te beginnen schilderen. Onder zijn impuls verbetert Mark zijn techniek en besluit hij zich toe te leggen op het ‘fijnschilderen’. Nu Ferdinand Roevens er niet meer is, draagt Mark Mariën deze tentoonstelling op aan hem: een prachtig eerbetoon van de leerling aan de mentor.

Ria Roevens over Ferdinand Roevens – postuum:
Mijn vader was een oorlogspuber: twaalf jaar in november 1940. Hij slaagde in zijn toelatingsexamen aan de Academie te Antwerpen. Als veertienjarige ging hij aan de slag als diamantslijper. Zijn scherp oog en liefde voor precisie maakten hem een slijper ‘par excellence’. Hij bleef altijd tekenen en – nadat ik het ouderlijk huis had verlaten – maakte hij van mijn kamer een atelier en ging hij ook terug schilderen. Vele jaren later werd hij leerling van Maarten Boffé. Die wees hem na enige tijd echter vriendelijk de deur: “Wat zou ik jou nog kunnen leren?”
Zijn vriendenkring breidde zich uit naar o.a. Walter Visser (†), Willem Dolphijn (†), Eric De Vree en Paul de Roy (†). Zij getuigden van wederzijds respect. Mijn vader hield van oude meesters (vooral 18de en 19de eeuw) en naast zijn eigen schilderijen kopieerde hij ook graag. Aan de kenners en zoekers laat hij het over om te zoeken naar wat hij verplaatste of veranderde.
Ik dank Mark Mariën voor dit eerbetoon.

Mark Mariën
Ik ben geboren in Wilrijk in 1952 als jongste van een gezin met 7 kinderen. Op een druilige zondag wist ik als 14-jarige knaap niet direct wat te doen. Een van mijn broers volgde les aan de Academie voor Beeldende Kunst in Antwerpen en zei me: “Hier heb je een doek, penselen en een basissetje olieverf. Probeer eens iets te schilderen.” Mijn eerste penseelstreken waren een feit. Niet dat het veel om het lijf had, maar het was alleszins een begin. Mijn inspiratie reikte eerst niet verder dan het kopiëren van een aantal werken van mijn achternonkel Bernard De Pooter, die bij ons in huis hingen. Ik had echter een nieuwe hobby ontdekt en een groot deel van mijn vrije tijd ging vanaf nu daar naartoe. Tot mijn 24 jaar schilderde ik meestal landschappen die ik op foto’s vond. Daarna volgde een tijd van werken, huwelijk en kinderen en ontbrak me de tijd.
In 2006 leerde ik Fernand Roevens kennen en al snel gingen onze gesprekken over de schilderkunst. Hij wekte de interesse in het schilderen terug op bij mij. Het duurde niet lang of we trokken samen naar Antwerpen om opnieuw de nodige materialen aan te schaffen. Tijdens de eerste maanden van onze vriendschap bracht Fernand me de noodzakelijke basis bij en dook ik in alle beschikbare literatuur over de schilderkunst. De kennis van het fijnschilderen boeide mij het meest en het “proberen” om een werk tot een goed einde te brengen werd mijn motto. Niet enkel het object maar het schilderen op zich geeft mij nog steeds de meeste voldoening. Jammer genoeg is mijn schildermentor en vriend op 89-jarige leeftijd stilletjes van ons heengegaan. Ik mis de momenten dat we onze werken met elkaar vergeleken en kritisch onder de loupe namen. Bij deze dank ik Huis Hellemans dat ons de gelegenheid geeft om Fernand – via zijn werken en mijn werken als leerling – toch even in ons midden te brengen.

Het gemeentelijk kunstcentrum Huis Hellemans vind je in de Strijdersstraat 14, 2650 Edegem en is gratis toegankelijk.
Nieuwe openingsuren vanaf 2019:
zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur;
woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur.
Telefoonnummer tijdens de openingsuren: 03 289 23 68.

Meer informatie? Neem contact met Kristel Kussé op de cultuurdienst in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 2650 Edegem, 03 289 26 50 of huis.hellemans@edegem.be.

Door het oog van de naald
Ferdinand Roevens en Mark Mariën
schilderijen
12 januari tot 3 februari 2019

Mark Marien is aanwezig op zondag 20 januari (10-12 uur),
woensdag 23 januari (14-16 uur), zaterdag 26 januari (10-12 uur) en woensdag 30 januari (14-16 uur).

Ria Roevens is aanwezig op zaterdag 19 januari (10-12.30 uur), vrijdag 25 januari (14-17 uur), zondag 27 januari (14-17 uur) en woensdag 30 januari (14-17 uur)

Foto: Huis Hellemans