Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen lanceert CREDO, een grootschalig project om Congolese wetenschappers beter voor te bereiden op onderzoek naar en respons op nieuwe en heropkomende epidemieën. Met COVID-19 hebben we zelf ervaren hoe kwetsbaar we zijn in het licht van opkomende ziekten. Met dit project wil het ITG samenwerken om wetenschap te bedrijven en lessen van elkaar te leren over COVID-19, en tegelijkertijd het vermogen van zijn partners om epidemieën te bestrijden versterken.

CREDO is de verlenging van een overeenkomst tussen het ITG en de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Het doel van het project is om de gezondheid van de Congolese bevolking te verbeteren door capaciteit op te bouwen voor onderzoek naar opkomende en heropkomende ziekten. Concreet betekent dit investeren in lokale onderzoekers en instituten, om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op (her) opkomende ziekten.

“De Democratische Republiek Congo (DRC) werd, zoals veel landen wereldwijd, getroffen door COVID-19, maar heeft in de afgelopen 2-3 jaar ook verschillende uitbraken van ebola meegemaakt. Het gezondheidssysteem in het land is lang niet zo sterk als het onze, wat een potentieel groot gevaar vormt voor de bevolking ”, zegt ITG-directeur Marc-Alain Widdowson. “Omgekeerd hebben ze veel meer ervaring met grote uitbraken van ziekten. Denk aan ebola, cholera of mazelen. Al in de jaren zeventig gingen hele dorpen na een uitbraak in quarantaine. Zelfs de elleboogbult-groet die we nu ineens normaal vinden, is geen nieuwe uitvinding. Mensen in Congo deden dit lang voordat we ooit van COVID-19 hadden gehoord. ”
CREDO streeft ernaar om beter te begrijpen hoe nieuwe ziekten worden overgedragen, welke impact ze hebben op de gezondheid van het individu en de bevolking en om de diagnose en preventie te evalueren. Daardoor kan DRC beslissen wat de beste controle- en preventiemaatregelen zijn, hoe ziekenhuizen beter voorbereid kunnen worden en de zorg in de toekomst anders georganiseerd kan worden. Bovendien zal een deel van het geplande onderzoek de mondiale kennis vergroten en relevant zijn voor landen in heel Afrika en de wereld. Voor dit project is vier miljoen euro uitgetrokken.

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo: “De filosofie van het ITG past mooi in het Belgische ontwikkelingsbeleid. Het is niet aan ons om aan de mensen in de DRC uit te leggen hoe het moet. Dit is een project waar wederkerigheid centraal staat en waar we beiden van profiteren. Door onze wetenschappelijke ervaring te delen, maar ook door te leren van onze lokale partners. Op deze manier zijn we allebei beter in staat toekomstige epidemieën in te dammen. Niet alleen in Congo, maar ook in België ”.
ITG-onderzoekers werken al tientallen jaren samen om epidemieën in het zuiden te bestrijden, ook in de DRC. In de jaren zeventig ontdekten de bekende Congolese viroloog Jean-Jacques Muyembe en de toenmalige ITG-wetenschapper Peter Piot samen ebola. Professor Muyembe is ook nauw betrokken bij dit project. Momenteel werkt het ITG ook samen met de Bill & Melinda Gates Foundation om slaapziekte uit te bannen. Het CREDO-project is een nieuwe stap in het verminderen van de impact van nieuwe ziekten op de Congolese bevolking en het helpen verminderen van de overdracht wereldwijd.

Foto: www.itg.be