De aannemer van de Noorderlijn voert van 24 tot 27 februari herstelwerken uit aan de trambusbaan op de Noorderlaan. De verkeershinder wordt zo veel mogelijk beperkt. Door de werken wordt de trambusbaan later dan voorzien in gebruik genomen. Na de werken aan het kruispunt Noorderlaan-Groenendaallaan in november vorig jaar bleek uit testen onder meer dat de onderfundering van de sporen hersteld moest worden. Vrijdagavond 24 februari start de aannemer vanaf 22 uur met het opbreken van de trambusbaan op de plekken waar de spooraansluiting van de Noorderlaan en de Groenendaallaan verbeterd moet worden. Daardoor is tot en met maandagmorgen 6 uur de aansluiting van de Groenendaallaan (zijde Merksem) met de Noorderlaan in beide richtingen onderbroken. Alle verkeer moet er een omleiding volgen. Overige verkeersbewegingen blijven steeds mogelijk, wel is het op- en afrittencomplex in Merksem op zaterdag en zondag gedeeltelijk onderbroken. Tram 6 is van vrijdagavond 22 uur tot zondagmiddag 12 uur ingekort tot Merksem en heeft als eindhalte Burgemeester Nolf. Bussen die staduitwaarts rijden, volgen een omleiding via de Galjoenstraat. Stadinwaarts rijden de bussen via de Columbiastraat.

Bereikbaarheid Luchtbal
De Columbiastraat is van vrijdagavond 22 uur tot maandagochtend 6 uur afgesloten voor het autoverkeer. Zo wordt sluipverkeer door Luchtbal tussen de Groenendaallaan en de Noorderlaan vermeden. Bewoners van Luchtbal kunnen de wijk bereiken via de Santiagostraat en de Havanastraat.

Werken AWV
Vanaf zondag 26 februari voert AWV werken uit aan de Groenendaallaan (N129) in Merksem. Tussen de kruispunten met de Winterling en de Ingenieur Menneslaan krijgt de Groenendaallaan een nieuw wegdek in de richting van het Sportpaleis. Daarnaast plaatst AWV verkeerslichten op het kruispunt van de Groenendaallaan met Winterling. De werken duren van zondagochtend 26 februari tot dinsdagavond 28 februari. Meer info over de werken van AWV is te vinden op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

Overlap om hinder in tijd te beperken
De geplande werken aan de trambusbaan op de Noorderlaan (van 24 tot 27 februari) overlappen met de werken van AWV aan de Groenendaallaan (zondag 26 februari tot dinsdagavond 28 februari). Zo wordt de hinder tot één lang weekend beperkt.

Wijziging timing
Door de herstellingen worden de sporen op de Noorderlaan later dan eerst voorzien in gebruik genomen. Na het herstelweekend en de nodige goedkeuringen start De Lijn met een testperiode van twee maanden voor de ingebruikname. Daarna kan de tram tot aan de Havanasite rijden en gebruiken de bussen de volledige trambusbaan tot aan de Ekersesteenweg. De tram rijdt zeker tot aan de Havanasite voor de knip van de Leien op 1 juni. De twee nieuwe rijstroken op de Noorderlaan richting Ekeren kunnen gebruikt worden vanaf 1 mei. Vanaf 1 juni verschuift de werfzone naar de westkant (kant van de bedrijven) zodat daar een nieuwe rijbaan aangelegd kan worden. Tegen eind dit jaar is de rijbaan aan de westkant klaar. Daarna start de aannemer met de aanplanting van de groenzones. Het einde van de volledige werken op de Noorderlaan is voorzien tegen maart 2018.

Ook timing tram Eilandje verschuift
Ondertussen wordt er ook verder gewerkt aan de indienstname van de trambaan op het Eilandje. Door onvoorziene omstandigheden in de ondergrond zal ook deze tram later dan gepland in gebruik worden genomen. Voor zowel de tram naar Havana als de tram naar het MAS geldt dat ze moeten rijden vóór de knip van de Leien, in juni 2017. Dan zullen ook tram 8 en 10 ondergronds rijden door de nieuwe tramtunnel op de Leien. De knip van de Leien duurt van 1 juni dit jaar tot eind december 2018.
Meer informatie is te vinden www.noorderlijn.be.