Tijdens de Dag van de Trage Weg zetten wandelaars, fietsers en joggers hun favoriete paadjes, kerkwegels en doorsteekjes in de kijker. In de Antwerpse Zuidrand neemt een gids je mee langs trage wegen door Hove en Lint. Ook op andere plaatsen in de provincie Antwerpen worden de trage wegen op 17 en 18/10 in de kijker gezet.
 
“Trage wegen zijn veilige, natuurlijke en gezonde verbindingen”, vertelt Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur. “Het zijn de rustige paadjes die wandelaars en fietsers gebruiken voor woon-werkverkeer, om de kinderen naar school te brengen of om te ontspannen. Ook voor onze biodiversiteit zijn het waardevolle verbindingen. Als provincie kijken we waar er kansen liggen om trage wegen te openen en verbinden, over de gemeentegrenzen heen.”
 
“Hiervoor werken we nauw samen met partners als Streekvereniging Zuidrand en de Regionale Landschappen”, vult Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Zuidrand, aan. “Zo streven we naar een aaneengesloten, beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand. Met plaats voor trage wegen, bossen, natuur, water, landbouw, erfgoed en ontspanning. Met deze concrete projecten maken we ons beleid inzake ruimte en milieu tastbaar voor onze inwoners. In de Zuidrand worden zeven trage wegen aangelegd als demonstratieproject; met name in Edegem, Borsbeek, Lint, Kontich, Aartselaar, Hove en Mortsel.”

Nieuwe trage wegen in de Zuidrand met Europese steun

Sinds 2018 kwamen er heel wat trage wegen bij in de Antwerpse Zuidrand, dankzij het Interreg project Nature Smart Cities. Bart Seldeslachts, voorzitter van de Streekvereniging Zuidrand, licht het project toe: “Met Nature Smart Cities willen we een business plan ontwikkelen dat gemeenten kunnen gebruiken bij de aanleg van groene infrastructuur zoals trage wegen en poelen voor regenwaterbuffering. Zo kunnen inwoners genieten van deze nieuwe verbindingen en werken we samen met onze gemeenten om hen te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”
Meer informatie over het project lees je op www.naturesmartcities.eu en op de websites van Streekvereniging Zuidrand en provincie Antwerpen (zoekterm ‘Nature Smart Cities’).

Een overzicht van alle wandelingen, info en inspiratie vind je op de site www.dagvandetrageweg.be.

Foto: Het vlonderpad aan de Luitersheide in Lint neemt bezoekers mee doorheen het prachtige gebied. Copyright: provincie Antwerpen