‘Herfststij der middeleeuwen’ van Johan Huizinga is een Studie over levens en gedachten vormen in de veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Johan Huizinga studeerde taalkunde aan de universiteit van Groningen was historicus en hoogleraar algemene geschiedenis. Met het boek Herfststij der middeleeuwen’, verschenen in 1919 verwierf hij internationale faam waarvoor hij werd onderscheiden met de D.A. Thiemeprijs.

Er is geen boek in de Nederlandse cultuurgeschiedenis dat zo spraakmakend is geweest als Herfsttij der middeleeuwen. Het is een synthese van de beeldende kunst en literaire bronnen, van de verstilde sfeer van de Vlaamse primitieven en de klacht om het bestaan in het werk van de contemporaine dichters en schrijvers – dit alles gezien tegen de achtergrond van schitterende feesten in extravagante kledij en van pompeuze praal. Erudiet en beeldend beschrijft Johan Huizinga in de vurige kleuren van de herfst de teloorgang van de laatmiddeleeuwse beschaving. Van Latijnse, Franse en Duitse citaten worden vertalingen gegeven. Een tijdtafel, een stamboom van het Bourgondische vorstenhuis en een nawoord maken deze uitgave van Herfsttij der middeleeuwen werkelijk compleet
Auteur: Johan Huizinga
ISBN: 9789 0467 05865
Prijs: €15
Uitgever: Atlascontact