Gedeputeerde Jan De Haes legde samen met Heistse buurtbewoners en jeugdverenigingen de laatste hand aan de aanplant van 3,5 ha nieuw bos, grenzend aan De Averegten.

JNM Hageland-Zuiderkempen, Chiro Itegem, Heistse buurtbewoners en gedeputeerde Jan De Haes plantten zondag ongeveer 4.000 bomen op enkele percelen grenzend aan De Averegten. Eerder deze week beplantten enkele Heistse scholen al hetzelfde terrein. Het nieuwe bos overspant 3,5 hectare, goed voor 11.100 bomen. De plantactie kadert in de provinciale doelstelling om tegen eind 2024, 150 hectare nieuw bos te planten.

Op 9 percelen, grenzend aan De Averegten was op maandagochtend 29 januari nog geen boom te zien. Het terrein overspant 3,5 hectare of 5 voetbalvelden. Op maandag 29 januari gingen al enkele scholen aan de slag. Zij plantten samen 7.100 bomen. Op zondag 4 februari rondden gedeputeerde Jan De Haes, JNM Hageland-Zuiderkempen en Chiro Itegem vervolgens het karwei af met de aanplant van 4.000 nieuwe bomen. Het resultaat mag er zijn; een nieuw bos met 11.100 bomen prijkt nu aan de Averegten.

De plantactie kadert in het provinciale doel om 150 ha bos te planten tegen het einde van het plantseizoen ’24-’25. De tussenstand van de Antwerpse bosteller luidt nu: 100,7 hectare bos geplant sinds 2019. “De provincie koopt percelen op weloverwogen plekken; aan provinciale waterlopen of aan provinciale domeinen. In dit geval dus grenzend aan De Averegten. De 9 percelen werden overgekocht van de gemeente Heist-op-den-Berg”, licht gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes toe. “De provincie gaat voor meer en toegankelijker bos, met gezonde inwoners en een gezonde planeet als eindresultaat. Het is dan ook fijn om te zien hoe de Heistse bewoners, scholen en jeugdbewegingen zich inzetten voor hetzelfde doel. 11.100 bomen planten is heel wat.”

Spelen en wandelen

De Averegten is met 100 hectaren bos en weilanden nu al een groene long in de voorkempen. Met z’n vele wandelingen, speeltuinen, vlindertuinen, plantentuin … biedt het domein voor ieder wat wils. De 3,5 hectare nieuw bos aan Moleneinde zijn daarbij een mooie toevoeging.

De provincie kiest de nieuw te bebossen gronden steeds langs provinciale waterlopen of percelen die reeds aansluiten bij provinciale domeinen. Dit omdat bos langs waterlopen een bufferende werking biedt. De aanplant op percelen langs provinciale domeinen zorgt voor een uitbreiding van bestaande boskernen en vermijdt versnipperde bosoppervlakten die moeilijk te onderhouden zijn. Op de negen percelen pronken weldra zomereiken, haagbeuken, boskers, essen, zwarte elsen en meer. Een wandelpad loopt langs twee centrale speelzones met natuurlijke speelelementen.

Zin om ook de handen uit de mouwen te steken tijdens een volgende plantactie? Op zaterdag 17 februari plant de provincie meer bos en daarvoor kunnen we jouw hulp gebruiken. De aanplant vindt plaats naast De Averegten, aan de Huizebeek.
Meer informatie en de inschrijflink vind je op www.provincieantwerpen.be/plantmee.

Provincie Antwerpen – Koen Fasseur