De Antwerpse havengemeenschap, vertegenwoordigd door Alfaport – VOKA en het Havenbedrijf Antwerpen, reageert tevreden op de maatregel van de NV Tunnel Liefkenshoek om de toltarieven voor de vrachtwagens tijdens de nachturen vanaf 1 juli structureel te verlagen. “We danken Tunnel Liefkenshoek en de Vlaamse regering uitdrukkelijk voor hun inspanningen om de verkeersafwikkeling in de Antwerpse regio te verbeteren”, luidt het.
In het kader van het behoud van een optimale bereikbaarheid van de haven, een versterking van de concurrentiepositie en een betere benutting van haven- en wegcapaciteit hebben de containerterminals rond het Deurganckdok (MPET en Antwerp Gateway) het initiatief genomen om van maandag tot vrijdag 24u per dag geopend te zijn. Bijkomende depots en terminals zullen in de toekomst ook deze dienstverlening toepassen of zullen alleszins hun openingsuren verruimen. Op deze manier kunnen transporten van en naar het Deurganckdok beter gespreid worden, en kan er tijdens de rustigere momenten ’s nachts gebruik gemaakt worden van de nog beschikbare capaciteit.
Om deze bijkomende dienstverlening te begeleiden werd op 15 maart 2017 de eerste Rondetafel 24/5 georganiseerd met een twintigtal partijen doorheen de volledige logistieke keten. Deze partijen hebben een intentieverklaring ondertekend waarin ze aangeven te willen bijdragen aan een verbeterde mobiliteit in en rond Antwerpen door dit initiatief maximaal te faciliteren en te ondersteunen, door de eigen operaties hierop af te stemmen en door dit te promoten bij klanten, leveranciers en andere betrokken partijen.
Op deze manier neemt de havengemeenschap haar verantwoordelijkheid om de bestaande infrastructuur beter te gebruiken en een grotere spreiding van de volumes te realiseren. De huidige aankondiging om het toltarief tijdens de nacht substantieel te verlagen zal het project een extra duw in de rug geven en zal ervoor zorgen dat nog betere resultaten kunnen worden bekomen. Als havengemeenschap roepen wij de verschillende partijen in de logistieke keten dan ook op optimaal gebruik te maken van de geboden dienstverlening tijdens de nachturen.