Tijdens de archeologische begeleiding van wegenwerken in de dorpskern van Zandvliet werden sporen uit de middeleeuwen aangetroffen. Archeologen van J. Verrijckt Archeologie & Advies vonden onder de Spaansemolenstraat en Noordland waterputten, paalsporen, greppels, aardewerk en botmateriaal.

Enkele scherven uit een oude bouwvoor dateren zelfs uit de vroege middeleeuwen, wat de oorsprong van Zandvliet heel wat vroeger in de tijd kan plaatsen.

Momenteel werkt de aannemer het eerste gedeelte van de werken af. In juni zullen de archeologen het vervolg van de Spaansemolenstraat onderzoeken.

Foto top: © stad Antwerpen
Foto tekst: Vooronderzoek aan Noordland. © Aquafin
Foto’s: www.antwerpenmorgen.be