Naar aanleiding van de geplande restauratiewerken werd een beheersplan voor het stadhuis opgemaakt. Voor het Steen werd dit opgemaakt naar aanleiding van de geplande herbestemming tot toeristisch onthaal en de daaraan gekoppelde werken. De beheersplannen voor beide gebouwen werden goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed.
Hierin staan de visie en doelstellingen, werkzaamheden en opvolgingsmethoden om het beschermde monument en de erfgoedwaarde ervan in de toekomst veilig te stellen. Door het beheersplan goed te keuren geeft het agentschap Onroerend Erfgoed toelating voor alle restauratie- en onderhoudswerken die gepland zijn de komende jaren. Hiervoor kan de stad bovendien erfgoedpremies bekomen.
Op de website van het agentschap Onroerend erfgoed vind je het beheersplan van stadhuis en het beheersplan van het Steen. Www.plannen.onroerenderfgoed.be

Foto Stadhuis: Elvire Van Ooteghem

Foto Steen: noA architecten 2016