• Wegmarkeringen op R1 en E313 aangepast in drie nachten vanaf 4 december*, omleiding tijdens twee nachten via Berchem
  • Bouw nieuwe tunnel voor afrit Deurne start in voorjaar 2024

Begin december past Lantis enkele wegmarkeringen aan in het knooppunt Antwerpen-Oost (E313 x R1). Richting Nederland verdwijnt zowel op de R1, als op de E313 de uitvoeger die het mogelijk maakt om op het laatste moment nog van rijstrook te veranderen. Verkeer richting Nederland moet hierdoor sneller op de juiste rijstroken gaan rijden.

“Dit zijn de eerste voorbereidingen om vanaf het voorjaar van 2024 in het knooppunt een nieuwe tunnel te bouwen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Deze tunnel zal het verkeer naar afrit Deurne en het verkeer vanuit de E313 richting Nederland uit elkaar trekken. Ook van oprit Deurne zal je in de toekomst niet meer moeten ‘weven’ door verkeer van de R1 richting E313. Zo maken we ook dit knooppunt een stuk veiliger en vlotter.”

Omleiding via Berchem tijdens twee nachten

In de eerste nacht van deze werken passen we de wegmarkeringen op de R1 zelf aan. De impact daarvan is heel beperkt. De twee laatste nachten passen we de uitvoeger op de E313 aan. Hiervoor is de uitvoeger naar de R1 richting Nederland afgesloten. Tussen 22 uur en 4.30 uur leiden we het verkeer om via de R1 richting Gent en het complex Berchem.

Een veiliger knooppunt Antwerpen-Oost

Het knooppunt Antwerpen-Oost - waar de E313 en Antwerpse Ring (R1) samenkomen – wordt de komende jaren een stuk veiliger. De verkeersveiligheid en doorstroming in dit knooppunt wordt negatief beïnvloed door de vele weefbewegingen. Voertuigen wisselen er van rijstrook, hinderen elkaar én zorgen voor incidenten, vertragingen en files. De hoeveelheid weefbewegingen in dit knooppunt zullen we sterk verminderen.

De Ring tussen Borgerhout en Deurne zorgt voor heel wat hinder en onveilige situaties. Verkeer op de R1 richting afrit Deurne/Schijnpoort doorkruist het verkeer dat vanuit de E313 naar de R1 richting Nederland rijdt. Die verkeersstromen trekken we uit elkaar met de bouw van een nieuwe tunnel. Die nieuwe tunnel laat verkeer op de R1 naar afrit Deurne onder het verkeer vanuit de E313 (rijrichting Nederland) door gaan. Zo maken we het hier niet alleen veiliger, maar je zal hier dankzij deze tunnel ook een stuk vlotter rijden.

In eerste instantie zal deze nieuwe tunnel aansluiten op de Bypass richting Nederland. Die Bypass is een tijdelijke snelweg die het mogelijk maakt om het Viaduct van Merksem af te breken, de snelweg te verdiepen en maximaal te overkappen én tegelijk het verkeer op de snelweg mogelijk te houden. Zo wordt het knooppunt ook tijdens de grote Oosterweelwerken al veiliger. Wanneer de nieuwe snelweg klaar is, zal deze tunnel hierop aansluiten om ook in de toekomst deze verkeersstromen uit elkaar te houden.

Ook in omgekeerde richting wordt het knooppunt veiliger. Wanneer we de Bypass richting zuiden in gebruik nemen, zal ook het verkeer van oprit Deurne niet meer moeten weven met verkeer van de R1 richting E313.

Bekijk hier de locatie van de nieuwe tunnel in het knooppunt Antwerpen-Oost.

* Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.