Het gemeentebestuur van Ranst schrijft zich in voor het Veerkrachtige Dorpen-traject van de provincie Antwerpen. In deelgemeente Ranst start het eerste Veerkrachtige Dorpentraject, daarna volgt Emblem. In de eerste drie maanden van 2020 vinden in deelgemeente Ranst verschillende interactieve sessies plaats. Daar wordt bekeken hoe de dromen die de inwoners hebben voor de toekomst van hun dorp omgezet kunnen worden in concrete acties. De aanpak van deze sessies is laagdrempelig zodat iedereen de kans krijgt om zijn inbreng te doen.

Het gemeentebestuur van Ranst wil inwoners actief betrekken bij het ontwikkelen van ideeën en projecten in hun dorp. Deelgemeente Ranst start als eerste. De noden en verwachtingen zijn in elke deelgemeente verschillend, dus er wordt telkens een ander traject op maat uitgewerkt. De bedoeling is wel overal dezelfde: wat goed loopt, mag maximaal behouden blijven en wat beter kan, zal aangepakt worden. Zaken die de inwoners van de deelgemeente Ranst bezighouden zijn onder meer de integratie van nieuwe inwoners, betaalbare woningen en de gevolgen van de klimaatverandering.
 
Samen met de inwoners en de lokale verenigingen gaan het gemeentebestuur en de provincie Antwerpen op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. Die zullen als basis dienen voor een globale dorpsvisie waarmee gemeentebestuur en burgers de komende jaren aan de slag kunnen.

In alle fases van het Veerkrachtige Dorpen-traject participeren burgers; van de opmaak van een dorpsvisie tot de uitvoering ervan in concrete acties.
 
“Volgens de eerste analyse van het dorp Ranst op basis van objectieve cijfers, aangevuld met getuigenissen van sleutelfiguren en beleidsmakers, kan de veerkracht nog versterkt worden op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, vergrijzing, wonen, jeugd en klimaat. Mobiliteit en betaalbaar wonen zijn de twee thema’s waar de burgers het meest op willen inzetten. Ze deden al voorstellen om de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers te verbeteren en het sluipverkeer aan te pakken,” vat gedeputeerde voor Dorpenbeleid Kathleen Helsen samen.
 
“Met het project Veerkrachtige Dorpen kunnen onze bewoners concrete, haalbare projecten ontwikkelen en deelgemeenten Ranst en Emblem nog meer souplesse geven, op weg naar een duurzame toekomst. We willen ervaren hoe het traject verloopt in deze twee dorpen, alvorens we het ook in deelgemeenten Oelegem en Broechem uitrollen. Voor ons is het een meerwaarde dat we via dit traject onze burgers – ook de minder mondige – de kans geven om op een laagdrempelige manier hun inbreng te geven,” geeft Luc Redig, schepen voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Milieu van de gemeente Ranst nog mee.
 
Het enthousiasme voor het Veerkrachtige Dorpen-traject is erg groot, stelt de gedeputeerde vast: “Een boodschap die steeds terugkomt en die erg hoopvol stemt, is dat de Ranstenaars heel graag in hun dorp wonen. ‘In Ranst is het ‘t plezantst!’ is een quote die we opvallend vaak mochten optekenen.”
 
In het eerste kwartaal van 2020 staat er een reeks participatieve sessies op het programma, die moeten uitmonden in de eerste concrete acties. Alle geïnteresseerde inwoners zijn van harte welkom om daaraan deel te nemen.

Waar:
deelgemeenten Ranst en Emblem van gemeente Ranst

Meer info:

Ranst


www.provincieantwerpen.be > dorpen