De stad Antwerpen en de buurtbewoners die een procedure aanvingen, hebben een akkoord bereikt over de Gedempte Zuiderdokken. Hierdoor kan de aannemer in de loop van de komende maanden de werken hervatten.
Dankzij het akkoord kan de aannemer verder werken aan de parking Steendok. In de volgende fases van het project Park Dok Zuid wordt de bovengrond boven die parking aangelegd, en wordt de parking Kooldok uitgegraven.
 
Parkgebied
In het nieuwe Park Dok Zuid krijgen groen, bomen en water de hoofdrol. Het gebied wordt een open, groene ruimte en een aangename omgeving om te wandelen, fietsen, spelen, sporten en gewoon te genieten in het groen. Water zal een belangrijke rol spelen in het nieuwe park. Het Park Dok Zuid voorziet heel wat ruimte voor infiltratie en buffering. Er komen grote water- en spelelementen en een ondergrondse buffering samen goed voor 9000 kubieke meter. Een grote collectieve hemelwaterput zal het hemelwater opvangen dat gezuiverd zal worden tot drinkwater voor de wijk.
 
Parking en mobiliteit
In de ondergrondse parkings komen naast parkeerplaatsen ook ruime fietsstallingen, oplaadpunten, auto-deelsystemen en plaatsen buurtparkeren. Rotatieparkeren zorgt ervoor dat de horecazaken en winkels hun klanten nog beter kunnen ontvangen. Enkelrichtingsstraten en een woonerf op een groot deel van de Waalsekaai zorgen voor woonkwaliteit en leefbaarheid. Het mobiliteitsplan krijgt een aantal aanpassingen, en slimme lichten en een afstemming van het uitgaand verkeer uit de parkings zullen stilstaand verkeer en dus lawaai- en luchtvervuiling zo veel mogelijk voorkomen.
 
Luchtzuivering en pilootproject
Wat meer is: de lucht van de parkings zal zo goed mogelijk gezuiverd worden. De stad zal in samenwerking met de UAntwerpen en Q-park in de parkings Steendok en Kooldok luchtzuiveringsinstallaties plaatsen die de uitgestoten lucht maximaal zuiveren van fijn stof, ultrafijn stof en andere polluenten. Deze aanpak wordt ook het onderwerp van een pilootproject dat onderzoekt hoe effectief luchtzuiveringsinstallaties in parkings zijn, en of en welke bijkomende effecten er kunnen zijn op de omgevingslucht. 
 
Duurzaam evenementenbeleid
De woon- en parkfunctie primeren. Maar er zal ook plek zijn voor allerlei activiteiten, van  de buurtbewoners en -musea die zelf een activiteit of tentoonstelling organiseren. En ook voor evenementen, die dan zoveel mogelijk  ’poreus’ moeten zijn, waarbij iedereen vrij in en uit kan lopen en waar bezoekers voor drank en versnapering terecht kunnen bij de plaatselijke horecazaken. Park Dok Zuid wordt bovendien een incubator voor duurzame evenementen. Een handige checklist laat de organisatoren toe om hun event zoveel mogelijk duurzaam, CO2-neutraal en circulair te organiseren.
 
Verdere samenwerking
Het overleg tussen stadsbestuur en de buurtbewoners die een procedure aanvingen, heeft geleid hebben tot verbeteringen op het vlak van parkaanleg, evenementenbeleid, mobiliteit en luchtkwaliteit. De bereikte overeenstemming en de gevonden dynamiek gaan dan ook verdergezet worden in een verdere samenwerking op vlak van parkbeheer en evenementenbeleid. Voor dat laatste wordt een beheerscomité opgericht waaraan alle sterkmakers van de buurt – bewoners, horeca, handel en musea – zullen deelnemen.