Stichting Kempens Landschap en gemeente Borsbeek vieren geboortes met aanplant bomen

Op zondag 19 november plantten Stichting Kempens Landschap en de gemeente Borsbeek in het Geboortebos bomen aan voor de 143 kindjes die vorig jaar ter wereld kwamen. Het initiatief, dat ieder jaar rond deze periode plaatsvindt, zorgt voor een gestage ontwikkeling van het Geboortebos. Ook dit jaar was de boomplanting weer een succes: een 240-tal aanwezigen klonk samen op de geboorte van 71 meisjes en 72 jongens. 

Stichting Kempens Landschap en het gemeentebestuur werken al jaren samen aan de inrichting van het openruimtegebied in Borsbeek. In 2011 namen ze het initiatief om een Geboortebos aan te leggen. Elk jaar worden kersverse ouders uit Borsbeek uitgenodigd om samen een boom te planten ter ere van de geboorte van hun dochter of zoontje. Voor de meisjes worden twaalf lindes aangeplant en voor de jongens twaalf beuken. De bomen staan symbool voor elke maand van het jaar. De namen en geboortedata van alle pasgeborenen worden in houten plaatjes langs het wandelpad bevestigd. De aanplanting is steeds een feestelijk evenement met een drankje, animatie en een streepje muziek.

Feestelijke traditie
Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, licht toe: “De aanplant van het Geboortebos is uitgegroeid tot een echte traditie. Zoals elk jaar trokken we met z’n allen in stoet vanaf Fort 3 naar het Geboortebos onder begeleiding van de fanfare. De bomenplant is steeds een gezellig evenement met animatie en muziek. Het is een fijne manier om het nieuwe leven in de gemeente in de kijker te zetten”.

“Het Geboortebos is een uniek initiatief dat ouders de kans biedt om een blijvend symbool van groei en verbondenheid te creëren voor hun kinderen.”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, aan. “En tegelijkertijd zetten we ons in voor het behoud en de groei van groene ruimtes in de gemeente. Een win-win.”

Dis Van Berckelaer, burgemeester van Borsbeek, benadrukt het belang van deze jaarlijkse traditie: “Het Geboortebos is een prachtige manier om ouders te eren en de toekomst van onze gemeente te vieren. Het symboliseert onze betrokkenheid bij het welzijn van onze jongste inwoners en ons engagement om de natuur te koesteren. We zijn blij dat we met Stichting Kempens Landschap dit unieke initiatief destijds op poten hebben gezet.”

Vlinderkring

In 2019 werd er ook een vlinderkring aangelegd op het domein: een cirkel van twaalf bomen om ongeboren of overleden kinderen te herdenken. Centraal in de cirkel staan er twee houten vlinders. Stichting Kempens Landschap en het gemeentebestuur willen met dit initiatief duidelijk maken dat deze kindjes niet alleen een blijvend plekje in hun familie verdienen, maar ook een blijvend plekje in het landschap van de gemeente, tussen alle andere kindjes die het geboortebos mee hebben helpen groeien.

Foto: Copyright: Stichting Kempens Landschap