G4S Belgium is als eerste private speler geaccrediteerd om in ons land na te gaan of havenfaciliteiten voldoen aan de voorschriften van de ISPS Code. Tegen 2019 moeten de meeste terminals hun vijfjarige audit voltooien.
G4S kan voortaan als Recognised Security Organisation (RSO) optreden en in naam van de overheid veiligheidheidsbeoordelingen (Port Facility Security Assessments) uitvoeren. De beveiligings- en bewakingsgroep kreeg die erkenning van de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport. Er werd een nieuw erkenningsysteem uitgewerkt dat daarvoor nu geldt.
ISPS Code
Haveninstallaties moeten sinds 2004 qua beveiliging voldoen aan de normen van de International Ships and Ports Facilities Security (ISPS) Code. Die heeft een algemene teneur, maar kwam er na de aanslagen van 9/11 in 2001. De vrees was toen groot dat terroristen schepen zouden kunnen misbruiken om aanslagen te plegen. Volgens Guido Fallentheyn, directeur Maritime Solutions bij G4S, telt ons land 183 installaties die een ISPS-certificatie nodig hebben omdat ze (ook) zeeschepen behandelen. Die terminals liggen niet alleen in de zes zeehavens (Antwerpen, Brussel, Oostende, Gent, Luik en Zeebrugge) maar ook langs waterwegen zoals het Zeekanaal naar Brussel.
Ervaring
G4S is geen nieuwkomer in dit veld. Het treedt als RSO al op in de Baltische Staten, Griekenland en een aantal landen buiten Europa. De groep is bovendien al langer actief op het stuk van havenveiligheid en beveiligt naar eigen zeggen al meer dan 100 ISPS-gecertificeerde terminals in Europa en meer dan 200 haveninrichtingen wereldwijd.
“Dankzij deze uitgebreide ervaring en expertise inzake bewaking en beveiliging in de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Brussel heeft G4S Belgium een zeer goed inzicht in de havensector en de sterk gereguleerde maritieme omgevingen”, klinkt het. Volgens Fallentheyn kijkt G4S als RSO vooral vooruit naar 2018. Tegen 2019 moeten de meeste haveninstallaties hun nieuwe vijfjarige ISPS-audit ondergaan.