America First? Fryslân First! 26 Februari 1782 namen de Friese Staten een resolutie aan waarin de Friese afgevaardigden in Den Haag werd verzocht de Verenigde Staten van Amerika te erkennen. En zo geschiedde. Friesland was het eerste land ter wereld dat de VS erkende!

Check het maar bij uw ambassade in Den Haag meneer Trump: “At Leeuwarden in the States of Friesland February 1782 the first vote was taken which led to the recognition of the independence of the United States of America by the Republic of the United States.”

www.friesnieuws.nl