De stad Antwerpen legt een nieuw fietspad aan op de Berchemse Fruithoflaan. Het district Berchem maakt van de werken gebruik om een aantal kruispunten in de straat verkeersveiliger te maken. Op 10 januari 2019 gaat de aannemer met de werken van start.
De aannemer begint met de werken aan het kruispunt van de Fruithoflaan en de Roderveldlaan. Daarna schuiven de werken geleidelijk aan op richting Grotesteenweg.
De Fruithoflaan is een belangrijke winkelas met veel bewoners. De stad en aannemer willen de straat tijdens de werken daarom maximaal bereikbaar houden voor het verkeer. Vanaf 10 januari wordt het kruispunt met de Roderveldlaan afgesloten en komt er een keerlus zodat het autoverkeer rechtsomkeer kan maken. Fietsers blijven tijdens de werken een vrije doorgang hebben over de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen en kunnen de Fruithoflaan bereiken.
 
Tijdens de andere fases zal er in beide richtingen telkens een rijstrook vrij zijn voor gemotoriseerd verkeer. Enkel wanneer er aan het deel tussen de Grotesteenweg en de Sint-Theresiastraat gewerkt wordt, kan er tijdelijk geen verkeer de Fruithoflaan inrijden vanaf de Grotesteenweg. De aannemer plant deze fase tijdens de zomervakantie van 2019 zodat de verkeershinder beperkt blijft. Het district Berchem organiseerde midden december zowel voor de handelaars in de straat als voor de bewoners een infomoment om het praktische verloop van de werken toe te lichten.
 
Fietspad Fruithoflaan
Het fietspad in de Fruithoflaan maakt deel uit van de districtenroute, een fietsverbinding doorheen de districten vanaf Hoboken tot Merksem.  De districtenroute sluit aan op lokale fietspaden en fietssnelwegen. Aan de Grotesteenweg sluit het fietspad aan op de recent vernieuwde Ringlaan, aan de andere kant takt het aan op de fietssnelweg Mechelen-Antwerpen.
In de Fruithoflaan ligt het fietspad in de groene middenberm. Het fietspad wordt zo ingepast dat er geen bestaande waardevolle bomen geraakt worden. Enkele van deze bomen worden zelfs extra in de schijnwerpers geplaatst met grondspots.
 
Aanpassing kruispunten
De kruispunten van de Fruithoflaan met de zijstraten worden verhoogd en versmald. Enkel het kruispunt Fruithoflaan – Oogststraat wordt niet verhoogd, dit kruispunt wordt geregeld met verkeerslichten. Ter hoogte van de kruispunten gaat het gemotoriseerd verkeer op de Fruithoflaan op één rijstrook. Zo moet de voetganger een minder brede rijweg oversteken en is hij beter zichtbaar voor de andere verkeersdeelnemers.
Om de verkeersafwikkeling naar de Grotesteenweg en de Ringlaan vlotter te laten verlopen, komt er een extra voorsorteerstrook aan het einde van de Fruithoflaan. Het verkeer krijgt drie stroken: linksaf, rechtdoor en rechtsaf.
In samenwerking met De Lijn worden de tijdelijke bushaltes op de Fruithoflaan omgevormd tot permanente en integraal toegankelijke haltes. Zo kunnen rolstoelgebruikers of minder mobiele personen makkelijk op en af de bus geraken.