Download de totaal vernieuwde viertalige app Watersport Fryslân en er gaat een wereld voor je open! De Friese watersportwereld welteverstaan. Dat demonstreerde een vertegenwoordiger van de Friese regering zaterdagmorgen 27 maart 2021 bij de Jaansleatbrêge (Janeslootbrug) ten westen van Langweer. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de VVD liet met een druk op een grafische knop op haar smartphone zien dat, als je binnen de 250 meter van een beweegbare brug af bent, en je boot er niet onder door kan, het brugdek omhoog gaat. Aanleggen en wachten hoeft dan niet meer, afhankelijk van de omstandigheden op de weg.  

Met een luxe Privateer vletjacht van Marijke Klijnstra (te huur bij Nautica Yacht Charter van Hertzen Oost in Sneek, ontworpen door Dirk Nauta) en met haar vriend Gerhard Pietersma als schipper (ook skûtsjeschipper en kapitein van het provinciale houten Statenjacht Friso) werd gedeputeerde Avine Fokkens 27 maart 2021 van de Langwarder Wielen naar de Jaansleatbrêge ten westen van Langweer gevaren.

De weggebruiker is nu de sigaar, zou je denken, maar in de centrale in Leeuwarden kijken ze via de camera’s op hoge palen wel even of het verantwoord is. Bovendien zijn er hulpverleners onderweg.

40 bruggen
Het brug-open-per-app-project is 27 maart 2021 bij 16 belangrijke bruggen van start gegaan. Het is de bedoeling dat dit jaar 40 bruggen ‘aangesloten’ worden, als alles goed verloopt.
De bruggen waarbij aanmelden via de app in 2021 mogelijk is zijn:
• Van Harinxmakanaal: 1. Kiesterzijl 2. Frisiabrêge Franeker 3. Stationsbrug Franeker 4. Brug Dronryp 5. Brug Ritsumasyl.
• Staandemastroute Leeuwarden – Grou: 6. Palma brêge Wergea 7. Tútsebrêge Wergea. 8.Gallebrêge Grou.
• Andere drukke vaarroutes: 9. Rogsloot, Warten 10. Sânsleat (Zandsloot), Terherne 11. Brug Noorder Oudeweg bij Joure 12. Jaansleat (Janesloot), Langweer
13. Scharsterbrug 14. Sudergoabrêge, Workum 15. Panhuysbrug, Tjerkwerd 16. Warrebrug, Tijnje.
• De Slauerhoffbrug in Leeuwarden en de vernieuwde brug in Follega volgen nog voor de zomer van 2021.
De kaart met op afstand bediende bruggen vindt u hier: www.fryslan.frl/swettehus. It Swettehûs is de afstandbedieningscentrale in Leeuwarden waar de signalen per app binnenkomen en vanwaar men via camera’s zicht heeft op de meeste Friese ophaalbare en draaibare bruggen.

Alle belangrijke nautische informatiebronnen op een rijtje

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, heeft de belangrijkste informatiebronnen voor plezierige en veilige vaartochten in en om Friesland op een rijtje gezet:
Actuele informatie over de openingstijden voor bruggen en sluizen in Friesland:
https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/item/openingstijden-bruggen-en-sluizen_727.html
De provincie Fryslân heeft de app Watersport vernieuwd. Deze geeft onder andere actuele informatie over de te varen route, brug- en sluisbedieningstijden, laad- en afvalverzamelpunten, en waarschuwt als u met de boot een druk knooppunt nadert.
Er is ook een nieuwe watersportkaart verschenen, verkrijgbaar bij de Friese jachtverhuurders (www.boatcharterholland.nl en www.frieslandholland.nl)

Apps voor 1Phones en iPads:
https://apps.apple.com/nl/app/watersport/id544210663 (Watersport-app voor Friesland van de provincie Fryslân)
Websites: https://watersport.fryslan.frl/login
https://apps.apple.com/nl/app/waterkaarten-nederland/id421372355 (Waterkaart Nederland, navigatie, routeplanner, actuele vaarinfo en stremmingen, ANWB wateralmanak 2)
Android apps:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.teqplay.varenfriesland (Watersport-app voor Friesland van de provincie Fryslân)
Website: https://watersport.fryslan.frl/login
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.anwb.android.anwbwaterkaarten&hl=nl (Waterkaart Nederland, navigatie, routeplanner, actuele vaarinfo en stremmingen, ANWB wateralmanak 2)
Verkeersregels
Net als verkeersregels op de weg, zijn er ook regels op het water. Kijk voor meer informatie over de regels op het water en veilig varen op www.varendoejesamen.nl
Meer info: www.fryslan.frl/watersport

Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

Foto’s: www.friesnieuws.nl