De watersportgebieden Friese meren en IJsselmeer en de Elfsteden zijn continu in de picture, vooral dankzij de eigen dynamiek. De organisatie van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018 deed er nog een schepje bovenop met de fonteinen die tot de dag van vandaag de media halen. Geen kranten-, televisie- of radiojournalist wordt vanuit Leeuwarden geprikkeld aandacht te schenken aan de groene, minder stedelijke oostelijke kant van Friesland. Geen provinciaal bestuurder die zich inzet voor de Friese Wouden.

Dit beweert de fietsende én varende touroperator Albert Hendriks van de reis- en marketingorganisatie Friesland Holland: “De Friese Wouden en unieke bos-, heide- en veengebieden en zandverstuivingen op de grens van Friesland met Flevoland, Overijssel en Drenthe missen elke trein en elke boot, ondanks de flink verbeterde Turfroute, ondanks talrijke van-de-boot-op-de-fiets-voorzieningen. 400 Miljoen euro, hoofdzakelijk provinciaal geld, ging naar het — overigens succesvolle — actieplan Friese Meren-project. Er kwam echter geen Friese Wouden-project, terwijl juist fietsen en wandelen enorm in opkomst zijn.”
Apart vermarkten
Hendriks: “Een gemeente als Weststellingwerf heeft de grootste moeite om haar recreatieve fietspaden berijdbaar te houden, ondanks dat zij van hotelgasten de hoogste toeristenbelasting van Nederland vordert. Eindelijk knapt Weststellingwerf de komende jaren haar beroerde fietspaden op, blijkbaar nu pas beseffend dat fietstoerisme big business is. In de buurgemeente Oostellingwerf en over de grens is al lang enorm geïnvesteerd in fietspaden, uniek in heel Europa, zó goed. Ik heb de afgelopen drie jaar de bosrijke kant van Friesland en de grensgebieden intensief verkend en in beeld gebracht, van Gaasterland tot het Dwingelderveld, van Veenklooster tot de Heerlijkheid De Eese en Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dat uitgestrekte gebied is zó bijzonder en gevarieerd dat het verdient apart vermarkt te worden, net als de Elfsteden en de Friese Meren.”

Foto & info: www.friesnieuws.nl