De fototentoonstelling ‘Engagement – Armoede door kinderogen’ is het resultaat van een concept rond de problematiek van armoede. Heel wat vooraanstaande personen, organisaties en verenigingen werken er aan mee: emeritus hoogleraar Jan Franken, armoede-expert, Oases (centrum voor ongelijkheid, armoede en sociale uitsluiting van de UAntwerpen), Agorakring (vrijzinnig-humanistische kring voor studie en actie in verband met samenlevingsopbouw) Brandpunt23 (vereniging van sociale fotografen) en kinderen-fotografen uit verschillende basisscholen. Met als doel een beeld te schetsen over de vierde wereld over de problematiek van armoede door middel van foto’s, bekeken vanuit de blik van kinderen.

Eerst werden de meewerkende kinderen digitale camera’s ter beschikking gesteld. Later werd hiervan afgestapt en gaf men wegwerpcamera’s met negatieven aan de jonge fotografen. De vaak onverwachte en verrassende beelden werden maar al te vaak van de digitale toestellen gewist. Het project resulteerde in een prachtige tentoonstelling vanuit het standpunt en door de bril van kinderen die in armoede leven.

Van 24 september tot 31 oktober 2018 brengt Curieus Lint, in samenwerking met VIVA-SVV Lint, de tentoonstelling ‘Engagement – Armoede door kinderogen’ naar Lint. De tentoonstelling wordt geïnstalleerd in de drie symbolische ‘armenpunten’ in Lint: de O.L.V- Geboortekerk, OCMW – WZC Zonnestraal, DC De Schakel en Rode Kruis Opvangcentrum ‘Meihof’.

In de Middeleeuwen werd de zorg voor de minderbedeelden zeg maar de armen verzorgd door de parochies, abdijen en kloosters, gedreven door de zeven werken van barmhartigheid. De kapitaalbeteren financierden deze inspanningen eveneens gestuwd door het woord van God ‘wat gij aan de minste der mijnen hebt gedaan, hebt gij ook voor mij gedaan(Matteus 25:40). Deze caritatieve hulp, meestal geïnstalleerd in de kerk, werd geïnstitutionaliseerd tot de ‘Tafel van de Heiligen Geest’, bestuurd door de pastoor later de Heilige-Geestmeester en/of aalmoezenier.

De aalmoezeniers en Heilige-Geestmeesters verdwenen met het Franse bewind. In de plaats kwamen de Burgerlijke Godshuizen en het Weldadigheidsbureel. Deze zullen blijven bestaan tot zij ingevolge een nieuwe wet in 1925 samensmolten tot  Commissie van Openbare Onderstand om uiteindelijk in 1967 omgevormd te worden tot Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Het OCMW onderscheidt zich van het COO doordat begrippen zoals ‘onderstand’ en ‘behoeftigheid’ worden vervangen door ‘dienstverlening’.

Door de ondertekening van conventie van Genève in 1951 verplichtte België zich om slachtoffers van oorlog, vervolging of natuurrampen op het Belgische grondgebied op te vangen. In België hebben asielzoekers geen recht op financiële steun, maar wel op opvang, zolang het onderzoek loopt: dit recht op materiële hulp start op het moment dat de asielaanvraag wordt ingediend, tot op het moment dat de asielprocedure wordt afgesloten. Het rode Kruis zal vanaf 1989 asielzoekers in collectieve centra in Vlaanderen, Wallonië en Brussel opvangen. In Lint wordt in 1991 het Rode Kruis Opvangcentrum ‘Meihof’ geopend.

Engagement – Armoede door kinderogen’ te Lint in WZC Zonnestraal, DC De Schakel Oudstrijdersplein 1 en Liersesteenweg 52, de O.L.V- Geboortekerk, Koning Albertstraat 6, en Rode Kruis Opvangcentrum ‘Meihof’, Kapelstraat 1. Een samenwerking van Curieus- en VIVA-SVV Lint.

Nog tot 31 okt. 2018, gratis toegang gedurende de openingsuren.  Info: tel. 03 288 82 25.

Frank Van Dessel