Het Fotografiecircuit Vlaanderen werd opgestart in een periode tijdens de welke er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun foto’s met een ruimer publiek te confronteren. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen; maar toch blijft het circuit aan een behoefte voldoen. Hieraan wordt beantwoord door permanent op maandelijkse basis een individuele tentoonstelling van een fotograaf langs 18 cultuurcentra in Vlaanderen te laten rondreizen.

Jaarlijks krijgen 11 nieuwe fotografen een kans. Bij de selectie wordt op de eerste plaats naar kwaliteit en variatie gezocht. Het circuit stond steeds open voor alle genres en benaderingswijzen. De lijst van de fotografen die ooit aan het circuit deelnamen is indrukwekkend en velen hebben ondertussen hun weg gemaakt in het fotografisch landschap.

Het Fotografiecircuit Vlaanderen koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Inmiddels is er op elke locatie een vast publiek gegroeid, maar worden ook steeds de vele bezoekers aan de cultuurcentra, al of niet voorbereid, met het werk van de fotografen geconfronteerd. Programmeren gebeurt per seizoen. Binnenkort gebeurt dit opnieuw voor de periode van oktober 2019 tot september 2020.

Wie er bij wil zijn dient best zo snel mogelijk maar ten laatste voor 31 maart 2019 contact op te nemen met Jan Van Broeckhoven via:  e-mail jan.van.broeckhoven@atv.be of telefonisch op 0496 26 26 18 om zijn of haar belangstelling om tentoon te stellen kenbaar te maken. Hij zal dan de nodige informatie bezorgen over de manier van inzenden van een portfolio, namelijk een map met enkele werken en een curriculum vitae. Reeksen rond een thema maken het meeste kans.

Jan Van Broeckhoven
coördinator
+32 496 26 26 18