“We hebben ons altijd persoonlijk ingezet, maar we wilden graag meer impact hebben. Een Fonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting leek ons het ideale instrument om meer slagkracht te hebben.” De oprichters van het Fonds Alma goten hun filantropisch engagement in deze vorm. Ze ondersteunen zo projecten voor gezondheid, erfgoed en, recenter, de leefomgeving.

“We hebben altijd proberen goed te doen in onze eigen omgeving”, vertellen de stichters van het Fonds Alma, een Frans-Roemeens koppel dat al lang in België woont. “Professioneel waren we betrokken bij een start-up voor software voor medische beeldvorming, die werd geleid door mensen met oog voor anderen en met een grote belangstelling voor gezondheid. Op een dag vroeg de oprichter van deze start-up of we een onderzoekscentrum voor neurowetenschappen, verbonden aan het ziekenhuis Saint-Anne in Parijs, uit de grond wilden helpen stampen.”

Met dit concrete project voor ogen zag het koppel plots een mogelijkheid om verder te gaan in zijn filantropisch engagement. “We vroegen ons af welke de beste manier was om dit ziekenhuisproject doeltreffend te ondersteunen. Een adviseur wees ons in de richting van de Koning Boudewijnstichting. En dat is zeer goed verlopen. We waren gecharmeerd door de luisterbereidheid, de menselijkheid en het gemak van de procedures. Alles loopt op rolletjes.” Het Fonds, dat de naam ‘Alma’ (ziel in het Spaans) kreeg, werd opgericht bij de Stichting in 2017.

Onderzoek in de neurowetenschappen

De eerste actie van het Fonds Alma werd dus een bijdrage aan de oprichting van het onderzoekscentrum voor neurowetenschapen binnen de GHU (Groupe Hospitalier Universitaire) Paris, Neuro Sint-Anna – een primeur in Frankrijk.

Het partnerschap stelt een MRI 3T-apparaat ter beschikking aan de onderzoeksteams van de GHU Paris. “Dit hightech apparaat moet uitgebreider onderzoek naar psychopathologieën en klinische neurowetenschappen mogelijk maken,” zegt de GHU Paris. “Er zijn meerdere onderzoeksassen, zoals de diagnose en prognose van hersentumoren, de functionele reorganisatie van de hersenen bij een focaal hersenletsel of de studie van het mechanisme achter depressie.” Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor de analyse van bepaalde kenmerken van het zenuwstelsel die nog onbekend of weinig bestudeerd zijn.

“We richten ons met onze steun vooral op de technische hightech-infrastructuur die een onderzoekscentrum nodig heeft,” zeggen de oprichters van het Fonds Alma. Een bijdrage die de GHU Paris met open armen verwelkomt. “Voor dit project hanteren we een strak juridisch kader op technisch vlak en op het vlak van kwaliteit, risicobeheer en gegevensbeveiliging. Het kon er komen dankzij het mecenaat van het Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting en zijn aanzienlijke financiële bijdrage.”

Een crypte. En bijen!

Maar het filantropenkoppel, dat interesses zat heeft, houdt het niet daarbij. Ze zetten zich ook in voor het behoud van het erfgoed in een middeleeuws dorpje in de streek Rhône-Alpen in Frankrijk. “Op dit moment werken we met ons Fonds aan de bescherming van de 11de-eeuwse crypte onder het koor van de kerk – een geklasseerd monument dat bestudeerd wordt door Monuments de France. De muren van de crypte zijn versierd met fresco’s uit de Karolingische tijd. Dit soort fresco’s is redelijk zeldzaam; daarom willen we deze crypte, die redelijk uniek is in Europa, helpen bewaren.”

Een project van lange adem waar ook de voorzitter van het Fonds Alma bij betrokken is. “Een meneer die net zo gepassioneerd is als wij en die ons volledige vertrouwen geniet. Zijn aanwezigheid is een bijkomende garantie zodat we zeker zijn dat ons Fonds doeltreffend werkt.”

Het Fonds Alma is in elk geval zeer actief, want het zet zich ook in voor het behoud van de bij. “Bijen hebben een essentiële rol in het leven van veel dieren- en plantensoorten, maar vandaag zijn ze helaas met uitsterven bedreigd,” zeggen de filantropen. “We helpen momenteel bij de verdeling van de film ‘Etre avec les abeilles’ die net is afgewerkt. De bedoeling is om mensen te informeren over het belang van bijen, en over de factoren die hun gezondheid ondermijnen… We willen doen beseffen dat iedereen kan helpen met hun overleven.”

Wie zegt dat een filantroop zich maar met één goed doel mag bezighouden?

Foto’s: www.kbs-frb.be