Vanaf 1 januari 2021 hebben de Antwerpse burgers een vaste ophaaldag voor huisvuil voor het hele jaar. Doordat de gewone stedelijke afvalophaling voortaan verder loopt, ook op een feestdag, zijn er geen uitzonderingen op die regel meer. De stad wil hiermee de dienstverlening naar haar bewoners vereenvoudigen. Ook mogen vanaf 1 januari meer plastic verpakkingen bij de pmd-afvalfractie. Dat laatste legt het college ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
 
Op het einde van elk kalenderjaar verspreidt de stad Antwerpen gewoontegetrouw de ophaalkalender voor huisvuil van het komende jaar. Dat is dit jaar niet anders, in de loop van december valt de ophaalkalender in elke brievenbus. Wat wél nieuw is, dat is dat vanaf 1 januari 2021 de ophaling ook zal doorgaan als het die dag toevallig een feestdag is.
 
Fons Duchateau: “De stad voorzag tot en met dit jaar nooit ophaling van huisvuil tijdens een feestdag. Hoewel dit duidelijk aangeduid stond op de ophaalkalender en we daarover ook steeds opnieuw communiceerden, merkten we dat een groep bewoners niet op de hoogte was van die uitzondering en toch hun huisvuil buitenzette. Daarom vereenvoudigen we het systeem vanaf 1 januari 2021. Feestdagen zijn niet langer de uitzondering op de regel. Als je ophaaldag toevallig valt op een feestdag dan zal je huisvuil voortaan wél opgehaald worden. Ik wens onze mensen van de huisvuilophaling expliciet bedanken voor deze flexibele houding. We maken het als stad steeds makkelijker om van afval af te raken. We hopen dat deze aanpak ook inspireert om het ook  correct te doen.”
 
Het college besliste vandaag ook de nieuwe sorteerregels voor pmd ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Na goedkeuring start de stad op 1 januari 2021 met de nieuwe sorteerregels voor de pmd-afvalfractie. Vanaf dan mogen meer plastic verpakkingen bij het pmd, dus ook bv. botervlootjes, yoghurtpotjes en plastic zakjes. Dat betekent een pak minder restafval, en meer recyclage.
 
Alle info staat ook op www.antwerpen.be.

Foto: Sigrid Spinnox / www.antwerpen.be