Met Fast Food Fatwa’s brengt kersvers woordvoerder van Kif Kif Jonas Slaats een boek over salafi’s en petro-islam, over offerfeesten en boerka’s, over soefi’s en politieke mystiek, over kromzwaarden en Killing Fields, over rede en geloof. En over de manier waarop al die thema’s te kampen hebben met foute perceptie. Vanuit zowel sociologische, politieke, psychologische als theologische analyses laat hij zien hoe nauw de relaties zijn tussen de fatwa’s van de fundi’s en de fast food van Wall Street.
Op 15 maart 2017 wordt Fast Food Fatwa’s voorgesteld in Herberg Macharius in Gent, op 23 maart in Kultuurfaktorij Monty in Antwerpen.
De kern van zijn betoog bevat de problematische relatie tussen moderniteit en religie, waarbij er in wezen geen plaats meer is voor religie, maar des te meer voor een extremisme dat de moderne basisgedachte legitimeert dat religie gewelddadig, ontvlambaar en inherent problematisch is.
Solide argumenten
Krachtige voorbeelden
Vaak genegeerde feiten
Fatwa’s opgesteld door zelfverklaarde geleerden alsof het fastfood is, op basis van lukraak uitgeplukte Koranverzen die gepredikt worden alsof het dogma’s zijn. Net zo weinig voedingswaarde als fastfood en minstens evenveel verslavende elementen. Omgekeerd kennen wij vooral de fatwa: ‘Gij zult consumeren’. Beide vormen van fatwa’s zijn intrinsiek met elkaar verbonden, aldus Slaats, en zijn bulldozers van culturele eigenheid en spirituele diversiteit.
Jonas Slaats legt in Fast Food Fatwa’s hardnekkige sociale en mentale denkbeelden bloot. Hij gaat in tegen de idee dat secularisatie een onvermijdelijke trend zou zijn ten gevolge van vooruitgang en moderne ontwikkeling, onthult onze culturele blindheid en meteen ook de grenzen van het moderne verlichtingsdenken. Een spiegel waarin het niet altijd prettig kijken is.
Jonas Slaats is filosoof, theoloog, antropoloog en ook kersvers woordvoerder van Kif Kif. Als schrijver en sociaal activist beweegt hij zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.
Jonas Slaats, Fast Food Fatwa’s
ISBN 9789059088542 | 311 blz. | € 24,99 | Paperback
Davidsfonds Uitgeverij
Verschijnt op 3 maart 2017