Op 19 mei opende in het MAS | Museum aan de Stroom de tijdelijke expo Encounters / Ontmoetingen. Over kunst en emotie. Curator Paul Vandenbroeck selecteerde hiervoor een honderdtal werken van over de hele wereld en laat die voor zich spreken. Dansers versterken de totaalervaring in deze expo die een samenwerking is tussen het MAS en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Grote kunst heeft geen uitleg nodig om ons te raken en zelfs te veranderen. Sommige kunstwerken beklijven, geven nieuwe inzichten of veranderen onze blik. Die universele ervaring die kunst kan teweegbrengen, is de kern van de expo Encounters / Ontmoetingen. Bezoekers hebben geen voorkennis nodig, de bedoeling is net om ze onbevangen binnen te laten stappen en de kunst voor zich te laten spreken. Dansers in de expo onderstrepen dat in kunst de scheppende impuls van de kunstenaar vanuit het lichaam opwelt: ze treden op als gevoelsgidsen voor de toeschouwer en versterken de totaalervaring in een doorlopende performance. Deze ervaring betekent een nieuwe stap in het actuele spanningsveld tussen beeldende kunst en dans.
Honderd werken
Curator Paul Vandenbroeck (KMSKA) selecteerde een honderdtal werken van over de hele wereld: van de vroege oudheid tot nu, van bekende en minder bekende kunstenaars, van schilderijen en beelden over video tot installaties en textiel. Er zullen zowel stukken van het MAS als het KMSKA te zien zijn, en werk van onder meer Bracha Ettinger, El Greco, Tessa Farmer, Tanyu Kano,Maartje Korstanje, Dosso Dossi, Tinka Pittoors, Tony Cragg,… De werken zijn niet traditioneel tentoongesteld maar gegroepeerd volgens overeenkomsten qua gevoeligheid: dat kan gaan over esthetische parallellen of om een spanning tussen werken met een uiteenlopende herkomst. Om de beleving onbevangen te houden worden de kunstwerken zonder tekst of uitleg getoond. Paul Vandenbroeck verricht sinds de jaren 1980 interdisciplinair onderzoek op het snijpunt van kunstgeschiedenis, feministisch geïnspireerde psychoanalyse en culturele antropologie. Sinds een kwarteeuw organiseert hij tentoonstellingen op basis van fundamenteel onderzoek waarbij hij de toeschouwer geleidelijk aan een ervaring van esthetische én existentiële aard doorheen de ‘levende’ kunst aanbiedt. Het loopt parallel aan het jarenlange dans-onderzoek van Pé Vermeersch. Curator en choreografe maken een symbiose tussen kunst en de betekenis van het ervaringsgeladen intuïtieve lichaam en zetten daarmee een grensoverschrijdende, nieuwe stap in de actuele relatie tussen beeldende kunst en dans.
Een gedanste tentoonstelling
Choreografe en danseres Pé Vermeersch slaat met haar unieke danstaal een brug tussen de kunstwerken en de toeschouwer en versterkt zo de totaal-ervaring in de expo. Gedurende drie maanden brengt zij, samen met een internationale groep markante dansers, (Naoka Uemura, Angela Babuin, Mirella Martinez, Rebecca Rosseel, Ilya Krouglikov, Hanne Schillemans, Federico Ordoñez, Mira Walschot, Ana Llanes Lawson) performances in de expo, telkens van donderdag tot en met zondag. Het dansproces is zelf een kunstwerk in wording en duidt op de diepe betekenis van het ervaringsgeladen lichaam in elke kunstvorm.
Praktisch
Encounters / Ontmoetingen. Over kunst en emotie.
Van 19 mei tot 20 augustus 2017
Performances in de expo elke week non-stop op donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur, op zaterdag en zondag van 14.30 tot 17.30 uur en de laatste woensdag van de maand van 15.30 tot 18.30 uur.
MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen
Alle info over de publieksactiviteiten: zie www.mas.be
Naslagwerk: A Glimpse of the Concealed, Paul Vandenbroeck, Uitgeverij BAI, 456 pagina’s,
75 eur, verkrijgbaar in de MASshop en bij de betere kunstboekhandel
Foto’s copyrights MAS © Yourt