De Europese Unie investeert via het Interreg 2 Zeeën-fonds maar liefst 5 miljoen euro in negen nieuwe projecten in de provincie Antwerpen. Vijf van deze projecten zetten in op sociale thema’s en vier op duurzame energie en klimaatadaptie. Partners uit Vlaanderen, Nederland, Engeland en Noord-Frankrijk werken samen aan deze projecten.

Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese Samenwerking, juicht die nieuwe investeringen toe: “Critici noemen Europa een ver-van-mijn-bedshow, maar het belang voor de socio-economische ontwikkeling van onze provincie valt niet te ontkennen. In de huidige programmaperiode zijn er alleen al in het Interreg 2 Zeeën-programma 34 projecten met Antwerpse partners goedgekeurd, goed voor 19 miljoen euro aan subsidies! Europa is dus dichterbij dan we denken.”

Projecten rond sociale innovatie en zorginnovatie
De goedgekeurde projecten rond sociale innovatie behandelen zeer diverse thema’s zoals seksuele gezondheidszorg voor ouderen, re-integratie op de werkvloer na kanker tot perinatale voorlichting voor ouders en radicaliseringspreventie bij jongeren. 
Antwerpen
Vzw Enimo uit Antwerpen stapt mee in het project I KNOW HOW van de Artevelde Hogeschool. De partners zetten een samenwerking op om mensen met kanker beter te ondersteunen en te begeleiden om aan het werk te blijven of terug te keren naar hun werk. Daarnaast zijn er twee projecten die inzetten op zorginnovatie. UZA, Artesis Plantijn Hogeschool (AP) en vzw Gio gaan in het project PATH betere voorlichting organiseren voor aanstaande ouders over de zorgverlening, hulp en ondersteuning. Zo kan men eventuele problemen voor het kind of het gezin in een vroeg stadium voorkomen of aanpakken. AP is ook partner in het project SHIFT, dat een betere seksuele gezondheidszorg voor ouderen nastreeft om de sterke stijging van het aantal soa’s bij ouderen in te dijken. Het ontbreekt zorgverleners nu vaak nog aan specifieke kennis en middelen om dit goed aan te pakken.
Mechelen
De stad leidt het project ORPHEUS rond radicaliseringspreventie bij jongeren. En in het project VRAC werkt ze mee aan de ontwikkeling van een cross-sectoraal model om het probleem van vroegtijdige schoolverlaters en schoolse vertragingen aan te pakken. 
 
Projecten rond duurzame energie & klimaatadaptatie
Het Interreg 2 Zeeën-fonds investeert ook sterk in duurzame energie en klimaatadaptatie. Vier projecten in provincie Antwerpen gaan hiermee aan de slag.
Kempen
Kamp C uit Westerlo, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, wil als partner in het CBCI-project het gebruik van materialen en energie in de bouwsector verminderen en hergebruik stimuleren. Het ontwikkelt hiervoor een implementatiekader voor de stakeholders in de bouwsector.
In de hele provincie Antwerpen
Door klimaatverandering zijn er vaker periodes van extreme droogte en extreme neerslag. Door extra te investeren in ecosysteemdiensten kunnen we die beter beheren. De Dienst Integraal Waterbeheer van de provincie Antwerpen wil nog een stap verder gaan met het project CO-ADAPT, dat inzet op zowel klimaatbeheer als ruimtelijke planning. Het project ISHY gaat concrete toepassingen van hybride en waterstoftechnologieën in schepen en havens demonstreren om de CO²-uitstoot in deze sector te doen dalen. De haven van Oostende zal de haalbaarheid van deze technieken uittesten in verschillende vaartuigen en nieuwe types van schepen, en bij nieuwe bunkerfaciliteiten in havens. Hiervoor wordt onder meer in samengewerkt met Waterstofnet vzw uit Turnhout. Om duurzame verwarmingsoplossingen verder te kunnen installeren in bestaande gebouwen, focust het project SHIFFT op het weghalen van de barrières hiervoor. De stad Mechelen is actief in het project, het Zorgbedrijf Rivierenland gaat een duurzame investering doen en het Antwerpse provinciebestuur volgt de resultaten op. 
Interreg 2 Zeeën en de provincie Antwerpen
Het Interreg 2 Zeeën-programma zet in op sterke, duurzame economieën en samenlevingen rond de Noordzee en het Kanaalgebied. Het fonds heeft een totaalbudget van 240 miljoen euro om projecten te ondersteunen in de periode 2014-2020. Dienst Europa van de provincie Antwerpen ondersteunt overheden, bedrijven en organisaties in de zoektocht naar het beste programma voor hun projectidee, helpt om (internationale) partners te vinden en staat je met raad en daad bij tijdens het schrijven en uitvoeren van een geslaagd Europees project. De provincie Antwerpen is op die manier een springplank naar Europa.