De raad van bestuur van het Havenbedrijf heeft maandagavond kennis genomen van de laatste stand van zaken in het dossier van Energy Recovery Systems (ERS) uit Saoedi-Arabië. Dat bedrijf heeft sinds vorig jaar een optie op de voormalige Opel-site(foto) in de Antwerpse haven en moet tegen de zomer van dit jaar een sluitende business case voorleggen wil het aanspraak kunnen maken op het verkrijgen van een concessie, voor de uitbouw van zijn waste-to-chemicals installatie.
Hoewel op heel wat punten vooruitgang werd geboekt door ERS, zijn er nog steeds een aantal van de milestones die in gemeenschappelijk overleg werden bepaald, niet gerealiseerd. Zo werd er bijvoorbeeld nog geen Belgische vennootschap opgericht. De komende twee maanden moet het dossier ernstig verstevigd worden, zo oordeelde de raad van bestuur vanavond. Op 8 mei verwacht de raad dan een finaal dossier.
Tezelfdertijd start het Havenbedrijf de voorbereidingen op voor een nieuwe marktbevraging van de Opel-site die, mocht ERS zijn deadline niet halen, meteen kan worden opgestart. Ook de nieuwe bevraging zal uitgaan van de ambitie om de 88 ha tellende site voor te behouden voor één industriële speler, vermits die de beste garantie biedt op de creatie van een maximale tewerkstelling en toegevoegde waarde.