Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenislanceert het project ‘Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministisch geheugen’, in samenwerking met Amsab-ISG, Archiefbank Vlaanderen, Fonds Suzan Daniel, Rosa en het IPG (Instituut voor Publieksgeschiedenis).

1970. Schijnbaar uit het niets trok een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op, luidruchtig, vrolijk, boos. De Pluralistische Actiegroepen, Dolle Mina, Marie Mineur, het Front de Libération des Femmes… luidden het begin in van een ‘tweede feministische golf’ in België. De jaren erna groeide het aantal initiatieven: praatgroepen, vrouwenhuizen, organisaties van lesbiennes, boekhandels, vluchthuizen, fem-soc groepen, abortuscomités, FORT- en VIM/VOL-groepen, comités van werkloze vrouwen en nog veel meer. Er waren tijdschriften, brochures, vrouwendagen en -cafés, radio-uitzendingen, betogingen en acties, conferenties, boekenweken, fuiven en vormingsweekends. Ook de organisaties die al langer aan de kar trokken, putten energie uit het elan. 

Deze geschiedenis – die ook vandaag nog wordt geschreven – willen we graag helpen bewaren.

Wil je meer weten en/of meedoen? Mail vlug naar erfgoedoproep@amazone.be

Foto: www.amsab.be