Na 8 jaar gefaseerde onderhoudswerken, kreeg de Zwarte Populier in de Dijlevallei van Muizen gisteren zijn laatste snoeibeurt. Om ervoor te zorgen dat dit zeldzame exemplaar de nodige herstelmaatregelen zou overleven, spreidde Regionaal Landschap Rivierenland de onderhoudswerken over acht jaar. 

Jan De Haes, gedeputeerde van Milieu en Natuur legt uit: “Deze Zwarte Populier is het laatste mannelijke exemplaar in de provincie Antwerpen en tevens de meest zeldzame boomsoort in Vlaanderen. Het behoud van de boom is belangrijk omwille van zijn genetisch materiaal, de waarde voor het landschap en het verrijkt de biodiversiteit.”
De Zwarte Populier is meer dan 250 jaar oud en werd destijds aangeplant als hoekboom om perceelsgrenzen te markeren. Ook voor de erfgoedwaarde is het behoud uiterst belangrijk. In 2016 erkende Agentschap Onroerend Erfgoed deze boom als eerste houtig monument in de ruime regio rond Mechelen.
De boom, die omwille van houtproductie onderhouden werd als knotboom, bevond zich in 2010 in een staat van achterstallig beheer. Omdat het risico groot was dat hij de ingrijpende herstelmaatregelen niet zou overleven indien die in één snoeibeurt werden uitgevoerd, werd een onderhoudsplan opgemaakt dat de werken spreidde over een achttal jaar.

De Antwerpse Regionale Landschappen zetten zich in voor de natuur en het landschap in de provincie Antwerpen. Ze behouden en versterken de natuur en het landschap en werken aan erfgoed, streekidentiteit, recreatie, natuureducatie en draagvlakverbreding. Hiervoor worden ze door de provincie financieel ondersteund in hun basiswerking. Door de samenwerking met de Regionale Landschappen, vertaalt de provincie Antwerpen haar bovenlokale beleid in concrete acties op het terrein.

Foto’s: De populier voor en tijdens de onderhoudswerken – Copyright: Ian Segal / Provincie Antwerpen