Rinkoniên – de aannemer van de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht – plaatst dit weekend twee nieuwe bruggen over de snelweg ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost. Hierdoor gaat de E34 richting Zelzate dicht vanaf vrijdagavond 7/8 om 22 uur tot maandagochtend 10/8 om 5 uur. Een lokale omleiding wordt voorzien, maar we raden weggebruikers aan om via de E17 of E40 richting kust en Brugge te rijden. Zo kan worden vermeden dat er lange wachttijden rondom de werkzaamheden ontstaan. In het weekend van 21-24/8 wordt de randafwerking van de bruggen geplaatst. Beide bruggen maken deel uit van het nieuwe op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost dat in de zomer van 2021 in gebruik genomen wordt.  

Lokale omleiding 

Tijdens beide weekends dient het verkeer de snelweg te verlaten ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost in Zwijndrecht. Een lokale omleiding leidt de weggebruikers via secundaire wegen naar het complex Waaslandhaven-Zuid in Beveren. Om de doorstroming van het verkeer op de omleiding zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn er enkele bijkomende afsluitingen voorzien.   

‘Door het mooie weer verwachten we heel wat vakantieverkeer richting Vlaamse kust en Brugge’, licht Roland van Driel, projectdirecteur  Linkeroever bij bouwheer Lantis, toe. ‘Om lange files rondom de werkzaamheden te vermijden, raden we de weggebruikers die dit weekend richting kust willen rijden aan om de E17 richting Gent te nemen. Vanuit Limburg kies je best voor de E40 via Brussel’.   
Ook hinder in rijrichting Antwerpen 
Tijdens deze weekends van 8-9/8 en 22-23/8 zijn er ook werkzaamheden in de rijrichting Antwerpen. Op beide zaterdagen (5-18 uur) en beide zondagen (5-15 uur) rijdt het verkeer tussen Waaslandhaven-Oost en Sint-Anna Linkeroever op één rijstrook. Bovendien is de afrit 7 Sint-Anna, komende van de E34, afgesloten. Een omleiding wordt voorzien en loopt via de E17 en de keerbrug in Kruibeke.  

Nieuw op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost 

De bruggen maken deel uit van een nieuw, volwaardig op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost dat in de zomer van 2021 in gebruik genomen wordt. Het nieuwe complex krijgt de vorm van een kluifrotonde – een rotonde aan beide kanten van de snelweg, verbonden met twee evenwijdige bruggen – en zorgt voor een betere ontsluiting van de Waaslandhaven via het snelwegennet.  

Foto’s: www.lantis.be