Gisteren stelden BAM, de stad Antwerpen, de burgerbewegingen en de Haven van Antwerpen de voorkeursvariant voor. Een akkoord over hoe de Oosterweelverbinding op rechteroever er definitief moet uitzien. 

Nu alle neuzen in dezelfde richting staan, wordt het ontwerp van de voorkeursvariant aan een strak tempo verder uitgetekend. 

De aannemer van de Oosterweelwerf op Linkeroever start vanaf 1 maart 2019met werkzaamheden op de E17.

In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn. Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er wel hinder voor het verkeer verwacht. 

Foto: BAM nv