Uit een onderzoek van Antwerpse studenten geneeskunde blijkt dat 29,1% van hun Europese collega’s tijdens hun opleiding geen vak rond vaccins aangeboden krijgen. Onrustwekkend, want de gezondheidswerkers van de toekomst zullen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de antivaccinatiebewegingen.
Op donderdag 4 april reikt de Universiteit Antwerpen haar jaarlijkse eredoctoraten uit. De Amerikaanse professor Heidi Larson, verbonden aan de gereputeerde London School of Hygiene & Tropical Medicine, is een van de laureaten. Larson is een wereldautoriteit op het vlak van de strijd tegen de antivaccinatiebeweging. Ze waarschuwt ervoor dat op grote schaal verspreide foutieve en gemanipuleerde informatie over vaccins tot een volgende grote epidemie van een besmettelijke ziekte kan leiden.
 
Mazelen in opmars
De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt voor 2019 de antivaccinatiebeweging niet voor niets als een van de tien grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. “Dat zie je ook in Europa”, zegt prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen), vaccinatiespecialist en promotor van het eredoctoraat van prof. Larson. “De mazelen bijvoorbeeld zijn in meerdere landen sterk in opmars. Dat is het resultaat van minder zorgvuldige vaccinatieprogramma’s, in combinatie met het in twijfel trekken van het nut van vaccinaties. Kijk maar naar Italië momenteel.”
 
Wetenschappers binden de strijd aan met die zogenoemde ‘lack of vaccine confidence’. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de (toekomstige) gezondheidswerkers. Van Damme: “Zij moeten to the point kunnen antwoorden  op bezorgdheden en vragen van ouders  rond vaccins. Een adequate, kwalitatief hoogstaande opleiding is daarvoor natuurlijk een eerste vereiste. Zo biedt UAntwerpen een weekmodule over vaccinatie in de opleiding geneeskunde aan, en ook een lessenpakket in de opleiding farmacie.”
 
België scoort goed
De Antwerpse geneeskundestudenten Emilie Dierckx en Fien De Laet, beide lid van studentenvereniging EMSA Antwerp (European Medical Students’ Association), organiseerden een enquête bij 362 studenten geneeskunde in zowat alle landen van Europa. Uit de preliminaire analyse blijkt dat 29,1% van de studenten tijdens zijn/haar opleiding geen vak rond vaccinatie of vaccinologie krijgt. De cijfers verschillen wel sterk van land tot land. België doet het uitstekend: in ons land gaat het slechts om 5% van de ondervraagde studenten. Frankrijk (39%) en Letland (43%) scoren bijzonder zwak.
“De ondervraagde geneeskundestudenten zijn vragende partij om meer informatie en kennis over vaccins te krijgen”, vertellen Dierckx en De Laet. “Ze willen tijdens hun opleiding ook te maken krijgen met de argumenten van de ‘anti-vaxxers’, zodat ze er correct op kunnen reageren.”