De bedreigde beschermde kolenwasserij van Beringen staat ook internationaal in de belangstelling. De mogelijke opheffing van de bescherming om zowat 2/3 van het dominante en beeldbepalende complex te kunnen slopen, wordt ook vanuit het buitenland en door internationale organisaties van dichtbij opgevolgd.
Zulks bleek reeds vorig jaar toen de de kolenwasserij opgenomen werd in de shortlist met de 12 belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa, in het kader van de campagne‘The 7 Most Endangered’. Deze campagne is een initiatief van Europa Nostra, de toonaangevendste erfgoedorganisatie in Europa samen met het Instituut van de Europese Investeringsbank, met de steun van het Creative Europe programma van de Europese Commissie.
Toen vorige maand het openbaar onderzoek liep over de opheffing van de wettelijke bescherming van delen van de kolenwasserij, ontving de stad Beringen ook tal van bewaarschriften uit het buitenland, o.m. uit Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Spanje,… en zelfs één uit Rusland. 

Na overleg met de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw schaarden einde vorige week de drie belangrijkste internationale industrieel erfgoedplatformen zich achter een gemeenschappelijke verklaring, waarbij zij aandringen op internationale samenwerking om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor het behoud van de kolenwasserij van Beringen. Er wordt o.m. aangedrongen op het organiseren van een netwerk tussen de bewaarde grote kolenwasserijen in Europa (nl. deze in Beringen, twee in Duitsland en één in Frankrijk) waarbij voor steun aangeklopt zou worden bij de Europese Commissie.
Daarnaast wordt ook aangedrongen op de samenstelling van een internationale expertencommissie die de mogelijkheid moet krijgen om de behouds- en herbestemmingsproblematiek van de kolenwasserij van Beringen grondig te bekijken, en een tweede opinie te formuleren. 

De tekst van deze gemeenschappelijke verklaring evenals een (officieuze) Nederlandse vertaling vindt U in bijlage. 

De organisaties die dit gemeenschappelijk standpunt formuleerden zijn

– TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, de wereld-organisatie voor het behoud van industrieel erfgoed, dat de belangrijkste specialisten, instellingen en organisaties uit alle continenten groepeert
– EFAITH – European Federation of Associations of Industrial and Technial Heritage, het platform van onafhankelijke industrieel erfgoedverenigingen en vrijwilligersorganisaties in Europa
– het Industrial and Engineering Heritage (IEHC) Committee of Europa Nostra, de expertencommissie van Europa Nostra voor het industrieel en technisch erfgoed

In de loop van volgende weken zullen ook nog andere internationale organisaties deze verklaring bijtreden.

Deze tekst werd vorige vrijdag reeds bezorgd aan Minister-President Geert Bourgeois en aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Foto: www.vvia.be