Naar aanleiding van 20 jaar Cultuurmanagement organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement in samenwerking met deBuren en het Cultuurloket een digitaal congres in het teken van de herziene Bestuurscode Cultuur en de toepassing ervan in 2 stappen, een eerste bijeenkomst op 30 november en een plenaire sessie met keynote op 7 december 2020. 

In de aanloop naar het congres, werd in samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur deBuren en het Cultuurloket het afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur. Op 26 juni 2020 werd de herziene Bestuurscode Cultuur aan de minister overhandigd.

De vraag is nu hoe de sector hier best mee aan de slag kan gaan in de praktijk.
Daarom nodigen we u graag uit op 30 november 2020 om de toepassing van de herziene Bestuurscode Cultuur te bespreken in parallelle sessies.

Op 7 december 2020 vindt een plenaire sessie plaats met een keynote van de Nederlandse econoom Bart Nooteboom over het belang van vertrouwen in governance. Vervolgens vindt een panelgesprek met experts plaats dat ook zal reageren op de belangrijkste bevindingen uit de parallelle sessies van 30 november. Daarna zal de kabinetschef van minister Jambon, de heer Joachim Pohlmann, het woord nemen. Tot slot maken we de winnaar van onze jaarlijkse Scriptieprijs Cultuurmanagement bekend en sluiten we af met een kwinkslag door Menno de Bree!

Foto: www.uantwerpen.be