Dankzij een passerelle over de Schijnpoortweg, kunnen voetgangers en fietsers tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding, veilig oversteken tussen de evenementenlocatie en -parking Spoor Oost en het Sportpaleis. Na de realisatie van de Oosterweelverbinding laat een fietsbrug over de Schijnpoortweg, die aansluit op de passerelle, het Ringfietspad verder doorlopen langs het Sportpaleis naar de nieuwe fietsbrug Ijzerlaan over het Albertkanaal. Vandaag keurde het college het definitieve ontwerp voor de passerelle en de fietsbrug goed.

2 onderdelen in 2 fases
Er worden 2 constructies gebouwd: een passerelle en een fietsbrug die met elkaar verbonden worden ter hoogte van het nieuwe stedelijke plein aan het Sportpaleis. Via een lus en 2 trappen geraken voetgangers en fietsers op de begane grond. De passerelle is bedoeld voor voetgangers, maar kan ook gebruikt worden door fietsers. De fietsbrug is in eerste instantie een fietsverbinding, die ook gebruikt kan worden door voetgangers.

De passerelle wordt reeds vóór de Oosterweelwerken gebouwd zodat voetgangers veilig de Noordersingel en de Schijnpoortweg kunnen oversteken. Na de Oosterweelwerken kunnen fietsers via de fietsbrug op het Ringfietspad veilig doorfietsen langs het Sportpaleis tot aan de nieuwe fietsbrug Ijzerlaan over het Albertkanaal.

Veilige doorgang tijdens de werken aan Oosterweel
Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “De passerelle, die vertrekt vanop de site Spoor Oost en over de Noordersingel en de Schijnpoortweg loopt, wordt gerealiseerd vóór de start van de werken aan de Ring in kader van de Oosterweelverbinding. Een tijdelijke trap, met fietsgoot, sluit de passerelle aan op het huidige voetpad langs de Schijnpoortweg en de toekomstige kades van het Lobroekdok. Zo is er al tijdens de werken een veilige verbinding mogelijk voor voetgangers van de evenementenlocatie en -parking Spoor Oost naar het Sportpaleis, los van de drukke kruispunten.”
Nu het definitieve ontwerp is goedgekeurd, kan er gestart worden met de aanvraag van de bouwvergunning en de opmaak van het aanbestedingsdossier. De bouw van de passerelle start vermoedelijk begin 2018. Tijdens de bouw van de passerelle worden de tramsporen in de middenberm van de Schijnpoortweg iets verlegd.

De fietsbrug en de definitieve aansluiting op het stedelijke plein, worden pas op het einde van de Oosterweelwerken aangelegd.

Partners
Dit project is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, die instaat voor de realisatie van de passerelle, en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die instaat voor de realisatie van de fietsbrug.