Vandaag heeft het college het definitief ontwerp voor het Moorkensplein goedgekeurd. In het ontwerp zijn een aantal voorstellen van de buurt mee verwerkt. Zo komen er ter hoogte van de Oedenkovenstraat-Maréestraat een extra buskussen en een zebrapad. Aan het einde van de Mellaertsstraat, die in de toekomst doodlopend wordt tot aan het plein, kunnen automobilisten draaien in de straat in plaats van op het plein. Er wordt op het plein ook voorzien in extra fietsenstallingen, beplanting, banken met een rugleuning en een drinkfontein. Inbreng van de buurt in het ontwerp In de loop van 2016 hebben de klankbordgroep Moorkensplein, de buurt en het district hun suggesties meegegeven aan de ontwerpers en het bestuur. Een aantal van deze suggesties zijn verwerkt in het definitief ontwerp. Het voorontwerp is daardoor op enkele punten gewijzigd:Moorkensplein_R

1. As Sergeyselsstraat/Eliaertstraat in betonverharding, met verkeersremmende maatregelen en ruimte voor terrassen De as Sergeyselsstraat/Eliaertstraat, die openblijft voor doorgaand verkeer en het openbaar vervoer, wordt uitgevoerd in betonverharding in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde asfaltverharding. Er komen op de as extra verkeersremmende maatregelen, zoals buskussens ter hoogte van de Oedenkovenstraat-Maréestraat, verkeersgeleiding in de bocht aan de Zonstraat en een extra zebrapad. Ook de terrassen aan het begin van de Oedenkovenstraat zijn mee opgenomen in het ontwerp.

Voorontwerp_A4_met

Voorontwerp_A4_met

2. Auto’s draaien in de Mellaertstraat in plaats van op het plein, Velo-station in de Maréestraat en extra fietsenstallingen Aan de Mellaertstraat kunnen auto’s aan het einde van de straat terugdraaien in plaats van op het plein. Alle garages op het plein blijven toegankelijk voor de bewoners. Op het plein komt er één Velo-station ter hoogte van de Maréestaat. Het plein krijgt volgens het definitief ontwerp ook meer fietsenstallingen dan in het voorontwerp.
3. Meer ruimte voor groen langs het districtshuis en een lichtontwerp voor het plein Volgens het ontwerp worden in totaal 12 nieuwe bomen geplant. De linde die er vandaag al staat, blijft op zijn huidige plaats staan en krijgt rondom meer groen en zitplekken voor een optimale groei. De boomspiegels aan de zijkant van het plein worden open zodat ook hier ruimte is voor meer groen. Daarnaast wordt er op het plein voorzien in verschillende banken en een podium als speelaanleiding. De speelfontein benadrukt de nieuwe ingang voor alle administratieve diensten aan de zijkant van het districtshuis. De hoofdingang van het districtshuis blijft voorbehouden voor ceremonies. Ceremoniewagens en leveranciers kunnen nog steeds het plein oprijden.

Voor de verlichting op en rond het Moorkensplein wordt een lichtontwerp opgemaakt. Verlichting van het plein en het districtshuis zijn daar mee in opgenomen. Volgende stappen en fasering van de werken Nu het definitief ontwerp klaar is, kan de stad een bouwaanvraag indienen en een aannemer zoeken. Zo kan de heraanleg dit najaar beginnen. Horeca en handelaars op het plein worden nauw betrokken bij de fasering en de uitvoering van de werken.