100 dagen lang minder afval produceren. Die uitdaging gingen meer dan 100 mensen in de wijken Antwerpen-Zuid en Nieuw Zuid aan voor de actie 100-100-100 (100 mensen, 100 dagen, 100% afvalvrij). Het resultaat van de actie: de deelnemers produceerden zo’n 68% minder restafval dan de gemiddelde Antwerpenaar. Een gemiddeld Antwerps gezin produceert 111 kg restafval op 100 dagen, de gemiddelde deelnemer aan de actie produceerde 36 kg. De actie wordt herhaald in 2019 en 2020.
Het proefproject ‘100-100-100’ liep van half oktober 2018 tot eind januari 2019 in de wijken Antwerpen-Zuid en Nieuw Zuid. Het opzet: met 100 deelnemende gezinnen 100 dagen lang zo afvalarm mogelijk leven. In totaal namen er 157 huishoudens deel. Wie meedeed, kreeg wekelijks een opdracht en tips. Via een uniek platform konden deelnemers hun afvalproductie opvolgen en elkaar ondersteunen. Ook waren er lezingen en workshops over het thema afvalvermindering. Om het resultaat van de actie te meten, wogen de deelnemers wekelijks hun restafvalzak. Ze kregen hiervoor een weeghaak bij de start van het project. Op een grafiek konden ze zowel hun eigen prestaties monitoren, als deze vergelijken met het gemiddelde van de andere deelnemers en gemiddelde Antwerpenaar.
 
Weekopdrachten en workshops
Elke week kregen de deelnemers een uitdaging in hun mailbox, gaande van ‘Tel eens hoeveel verpakkingen je opent vandaag?’ over ‘Wat geef je deze week een tweede leven?’ tot ‘Hoeveel ongebruikte elektrische apparaten heb jij?’. Op het forum konden ze hun ervaringen en tips dan uitwisselen. Gemiddeld werden er wekelijks 33 berichten gepost. Creatieve oplossingen, inspirerende foto’s en de zoektocht naar plasticvervangers stonden hierin centraal. Deelneemster Manon (43) ging creatief aan de slag met oud materiaal:  “We naaiden van een oud laken stoffen boodschappenzaken. In de aanloopperiode naar Kerstmis verzamelden we 50 dagen lang het zilverpapier rond chocolade en maakten er een kerstslinger van.” Veerle (40) zette zich in voor het goede doel: “Van mooie, lege flessen maakte ik vaasjes, oude bloempotten knapte ik op en die verkocht ik dan om nadien te storten naar een goed doel.” Maud (50) ging op haar beurt aan de slag in de keuken: “Ik kreeg smoothiereceptjes doorgemaild. Eigenlijk ook wel goed om overblijvende groenten en fruit te verwerken.” Erik (43) ging bewuster om met dagdagelijkse zaken: “Ik merk op dat ik sinds de actie minder broodjes ga halen maar gewoon van thuis meeneem. Drinken kan gewoon op kantoor. Winkelen gebeurt met eigen zakjes en potten…”
 
Resultaat: zo’n 68% minder restafval
Het resultaat van deze actie was indrukwekkend: de deelnemers produceerden zo’n 68% minder restafval dan de gemiddelde Antwerpenaar. Een gemiddeld Antwerps gezin produceert 111 kg restafval op 100 dagen, de gemiddelde deelnemer aan de actie produceerde 36 kg. Dit betekent 7,8 kg per week in relatie tot 2,5 kg per week. Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws is enthousiast: “Het project ‘100-100-100’ brengt twee zaken samen. Er wordt dankzij de inzet van de inwoners van het Zuid en Nieuw-Zuid niet alleen gewerkt aan een beter milieu en kleinere afvalberg, dit project brengt ook mensen en buren samen. Ze delen tips en verhalen met elkaar, ze helpen elkaar waar ze kunnen. Met deze bemoedigende resultaten kijk ik nu al uit naar de nieuwe editie dit jaar.”
 
Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau: “De hoeveelheid afval die we produceren drastisch verlagen, is cruciaal voor het milieu en de netheid in onze stad. Dit resultaat is zeer hoopgevend. Een mentaliteitsverandering teweegbrengen kan dus wel degelijk en met spectaculair resultaat. Hier moeten we lessen uit trekken voor de toekomst.”
 
Op zaterdag 9 februari werden alle deelnemers bedankt op een slotreceptie. De deelnemers die de meeste inspanningen leverden, werden beloond met een zerowaste restaurantbon.
 
Zelf meedoen?
Wie zelf ook wil proberen minder afval te produceren, vindt tips van de deelnemers ophttps://circulairzuid.100-100-100.be. De actie wordt bovendien herhaald in 2019 én in 2020. Inschrijven kan u nu al via info@circulairzuid.be.
 
Circulair Zuid
De stad Antwerpen besliste al dat ze tegen 2050 CO2-neutraal wil zijn door energie en grondstoffen duurzaam te gebruiken. Om dat doel te bereiken start de stad op Nieuw zuid met een circulaire economie, onder de naam Circulair Zuid, samen met partners Vito/EnergyVille, EnergieID, iMec, Pantopicon, Circuit, Digipolis, Ecopower en met de steun van Europa. Circulair Zuid wil projecten opzetten samen met burgers. Met innovatieve technologieën bijvoorbeeld, zoals slimme meters en een beloningssysteem, krijgen de buurtbewoners de kans om zelf bewuster om te gaan met hun eigen energieverbruik. Circulair Zuid mikt op een besparing op 4 niveaus: water, energie, afval en hergebruik van materialen.
 
De afvalcampagne ‘100-100-100’ was een eerste actie binnen Circulair Zuid.‘100-100-100’ werd al in meer dan 100 Nederlandse gemeenten met succes toegepast. Het resultaat is telkens een stevige vermindering van de hoeveelheid restafval.