DE TENTOONSTELLING
Een aap met een knots, een man met bokkenpoten, een duif in een kleedje, … Wie de tijd neemt om naar groteske prenten te kijken, ontdekt een fascinerende fantasiewereld. Grillig, bizar, monsterachtig, maar ook karikaturaal en lachwekkend. 
Van 5 april tot 15 september belichten we groteske kunst, van de 16de eeuw tot nu. Met prenten van Hans Vredeman de Vries, Cornelis Floris, Jheronimus Bosch, Pieter Bruegel, James Ensor, Fred Bervoets, Carll Cneut en vele anderen.

VAN NERO …
In Rome ontdekken nieuwsgierigen eind 15de eeuw de ruïnes van het keizerlijk paleis van Nero: de domus aurea. Op de muur staan bonte, symmetrische versieringen, bizarre dieren en fabelwezens. De resten liggen onder zoveel puin dat ze eerst denken dat het versierde grotten zijn. Daarom gaan de muurschilderingen de geschiedenis in als ‘grotesken’, naar hun vindplaats in ‘grotachtige’ ruïnes.

OVER DE RENAISSANCE …
Tijdens de renaissance zijn deze antieke grotesken een inspiratiebron voor vele kunstenaars. Het centrale luik van de tentoonstelling illustreert hoe Antwerpse prentkunstenaars als Hans Vredeman De Vries en Cornelis Floris deze uitbundige en fantasierijke ornamentvorm introduceerden in de Lage Landen in de 16de eeuw. De prentkunst – en Antwerpen als (prent)drukkerscentrum – spelen een belangrijke rol in de verspreiding van deze ornamentstijl naar andere kunsttakken, zoals schilderkunst, architectuur, edelsmeedwerk, glasschilderkunst en boekdrukkunst. In de tentoonstelling tonen we ook een recent in de collectie opgedoken, ongekende serie ontwerptekeningen voor grotesk meubilair van Paul Vredeman de Vries – de weinig bestudeerde zoon van Hans Vredeman de Vries.

TOT ENSOR
Al gauw gebruikt men de term ‘grotesk’ niet meer alleen voor deze aan de oudheid ontleende ornamentvorm, maar meer in het algemeen voor al wat betrekking heeft tot het bizarre, monsterachtige, inventieve, karikaturale en bespottelijke – connotaties die wij tot op vandaag nog steeds met het begrip ‘grotesk’ associëren. Een tweede luik van de tentoonstelling toont hoe dergelijke ‘grillige’ vormen steeds tot de verbeelding van kunstenaars hebben gesproken. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun drôlerieën, de grote pioniers. Moderne en hedendaagse kunstenaars treden in hun voetspoor en werken van James Ensor, Fred Bervoetsen René De Coninck tonen aan dat de aantrekkingskracht van het groteske tot op vandaag doorleeft in de kunst.

EN CARLL CNEUT
Vijf werken van de internationaal in de prijzen vallende illustrator Carll Cneut – geïnspireerd op onze groteksen-collectie – tonen hoe grotesken en het groteske tot op vandaag een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars.

PRAKTISCH
tijdelijke expo in het voorjaar 2019
van 05.04.2019 tot 15.09.2019, telkens van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur
ook te bezichtigen op paasmaandag 22.04.2019 en pinkstermaandag 10.06.2019
gesloten op 01.05.2019 en 30.05.2019
ticketprijzen: 8€ / 6€ / 0€ (zie praktische info)
koop je ticket online

Foto’s: www.museumplantinmoretus.be