Inleiding door Jo SWYNGEDOUW , Hoofd Financiële Stabiliteit, AML-toezicht en Prudentieel Beleid Banken, Nationale Bank van België

Deel 1: Evolutie van de EU-brede stresstest – verleden, heden en toekomst door Jacob GYNTELBERG , directeur van de afdeling Economische en Risicoanalyse (ERA) bij de Europese Bankautoriteit (EBA)

Part 2: EU wide stress testing – a bank’s perspective
by Christine VAN RIJSSEGHEM, Chief Risk Officer KBC Group

Over het thema:
Deel 1: Evolutie van de EU-brede stresstest – verleden, heden en toekomst Jacob Gyntelberg    
De presentatie zal een stukje geschiedenis behandelen, verder gaan met de meest recente stresstest en zachte indicaties geven van de reisrichting in de toekomst. Hij zal ook klimaatstresstesten behandelen.

Deel 2: EU-brede stresstests – het perspectief van een bank Christine Van Rijsseghem    
Stresstesten zijn een belangrijk instrument voor banken om de impact te beoordelen als de economie verslechtert, om in te schatten hoeveel van het bankkapitaal zou zijn uitgeput en om te controleren of de bank zou kunnen overleven. Ook voor toezichthouders is stresstesten een belangrijk instrument om de kwaliteit van individuele banken en de sector als geheel te beoordelen. In deze sessie zal Christine Van Rijsseghem haar visie geven op stresstesten binnen de banksector, zowel naar interne stresstesten als naar EU-brede stresstests, met een focus op de EBA-stresstest en de komende klimaatstresstest.

Over de sprekers:
Jacob Gyntelberg is directeur van de afdeling Economische en Risicoanalyse (ERA) bij de Europese Bankautoriteit (EBA). De afdeling is verantwoordelijk voor de EU-brede stresstestfunctie bij de EBA en de analyse van risico’s en kwetsbaarheden in de EU-banksector, effectbeoordelingen van regelgevende en toezichthoudende maatregelen en de coördinatie van ESG-gerelateerde activiteiten binnen de EBA. Jacob is momenteel de voorzitter van de EBA-stresstest-taskforce en de taskforce voor macroprudentiële aangelegenheden.
Voordat Jacob bij EBA in dienst trad, werkte hij bijna 10 jaar in de particuliere sector – meest recentelijk als Deputy Chief Risk Officer voor de Nordea Group. Hij heeft ook meer dan 13 jaar bij de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) gewerkt als hoofdeconoom.
Jacob heeft verschillende artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften en BIS-publicaties gericht op financiële markten, economische en regelgevende ontwikkelingen. Zijn meest recente onderzoek os p, de kosten van kapitaal voor banken.
Jacob is gepromoveerd in economie aan de Universiteit van Kopenhagen.

Christine Van Rijsseghem is Chief Risk Officer en lid van het directiecomité van KBC Groep, Bank en Verzekeringen. Ze trad in 1987 in dienst bij KBC en had tijdens haar loopbaan heel wat verschillende verantwoordelijkheden.
Ze is niet-uitvoerend bestuurder bij KBC Bank Ireland en lid van de raad van bestuur van K&H Bank. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van United Bulgarian Bank en lid van de Raad van Commissarissen van Ceskoslovenska obchodni banka.
Ze is ook voorzitter van “Women in Finance Belgium”.
Ze behaalde een Master in de Rechten (Universiteit Gent) en een MBA Financiële Wetenschappen (Vlerick School).

Meer info via www.nbb.be