Het provinciaal onderwijs zet sterk in op een samenwerking met het bedrijfsleven en stemt haar opleidingen daarbij af op de noden van de arbeidsmarkt. Zo heeft PTS Boom reeds vele jaren een samenwerkingsverband met Cummins NV in Rumst. Zowel leerkrachten als leerlingen krijgen er in het kader van STEM de kans om er praktijkkennis op te doen. Cummins ondersteunt de school dit schooljaar ook met een ICT-gift die het de school mogelijk maak om het afstandsonderwijs beter te kunnen organiseren.

Cummins NV is een filiaal van het Amerikaanse bedrijf Cummins Inc en verdeelt wisselstukken en diensten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Cummins Inc is globaal wereldleider in de ontwikkeling, fabricatie en ondersteuning van diesel- en gasaangedreven verbrandingsmotoren en aanverwante componenten (incl. elektrische applicaties). Deze zijn ontworpen als aandrijving van landbouw-, constructie- en industriële werktuigen, bussen en vrachtwagens, commerciële en recreatieve maritieme applicaties, mijnbouwwerktuigen, treinen en locomotieven, generatoren,….

“Cummins Inc stelt niet alleen hoge kwaliteitseisen aan de opgeleverde producten, ook van het personeel wordt er een sociaal engagement verwacht. Zo onthaal ik met veel enthousiasme elk schooljaar de eerste graad op een aangepaste STEM-les”, zegt Hilde Scheers, Regionaal verantwoordelijke en Bestuurder bij Cummins.  

“Daarnaast werden de voorbije jaren ook de leerkrachten uitgenodigd om mee te lopen in het bedrijf, wat hen in staat stelt om de STEM-lessen actueel te houden. Dankzij deze bedrijfsbezoeken krijgen zowel leerlingen als leerkrachten een realistische kijk op het bedrijfsleven. Omdat Cummins de meest recente technologische ontwikkelingen deelt, kunnen wij onze leerlingen nog beter klaarstomen voor de noden van de arbeidsmarkt”, vult gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens aan.

Omdat de huidige pandemie-crisis deze uitwisseling onmogelijk maakt, wil Cummins Inc. het afstandsonderwijs ondersteunen met een ICT-gift. “Dankzij deze gift kan PTS Boom de nodige digitale ondersteuning aanschaffen om optimaal afstandsonderwijs te organiseren. PTS Boom blijft immers inzetten op kwalitatief onderwijs, zowel op de school, thuis of afwisselend op de school en thuis. Het schoolteam streeft ernaar dat elke leerling ook dit schooljaar de nodige kennis en vaardigheden kan verwerven om aansluiting te vinden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt”, besluit directeur PTS Boom Arnold Callay. 

Foto uit archief: Anne Vandertaelen en Jan De Voecht van Cummins aan het werk met de leerlingen van PTS Boom- Copyright: provincie Antwerpen

19,11,2020