Ruim drie maanden na de opening sluit het triagepunt Gouverneur Kinsbergencentrum (Antwerpen Zuid) in Wilrijk de deuren. Uit de plaatselijke huisartsenkring en Huisartsenwachtpost werd een coronateam samengesteld. Dit team nam al die tijd de coördinatie van het triagepunt op zich. Zo kon het triagepunt als voorpost voor de spoedafdeling van het UZA de toevloed aan coronapatiënten opvangen. Het Antwerpse provinciebestuur stelde het gebouw gratis ter beschikking en zorgde voor facilitaire ondersteuning.

De eerste dagen na de opstart verliepen relatief rustig, maar de dagen en weken erna stegen de aantallen gestaag. Op sommige dagen in mei telden de artsen en verpleegkundigen zelfs tussen de 40 en de 50 consultaties. In totaal werden meer dan 1.000 afspraken met klinisch onderzoek gemaakt en nam men meer dan 800 testings af via drive-in, dus zonder onderzoek. Van 20 maart tot en met 16 juni werden 1162 PCR-testen afgenomen, waarbij er in 47 gevallen (4,04%) effectief een besmetting met COVID-19 werd vastgesteld.
 
Snelle start
 
“Er is enorm snel geschakeld,” stelt gedeputeerde Kathleen Helsen, bevoegd voor zorginnovatie. “Toen we hoorden dat er een triagepunt moest komen, hebben we vanuit de provincie spontaan onze locatie aangeboden. Kwartier Z, ons centrum voor anders leren, anders werken en samenwerken in de zorgsector, was daarvoor ideaal. Het is al ingedeeld in aparte consultatieruimtes. In 48 uur hebben we Kwartier Z kunnen ontruimen en inrichten als triagepunt, met 2 onderzoekslokalen en een onthaal. Ook allerlei praktisch dingen, zoals netwerk en telefonie voorzien, schoonmaak en afvalophaling regelen, verzekeringen in orde brengen, toegangen regelen,… kregen we voor elkaar binnen die twee dagen.”
 
Alle consultaties en tests werden uitgevoerd door een team van 40 artsen uit de huisartsenkring die zich vrijwillig aangemeld hadden. Zij kregen versterking van verpleegkundigen, ook vrijwilligers. De stad Antwerpen zorgde voor stewards, schoonmaak en administratieve ondersteuning. Alle beschermingsmaatregelen hebben gewerkt, niemand van het team is ziek geworden.

Strakke organisatie
Het triagepunt was dagelijks open van 16u tot 18u of 20u, al naargelang de drukte. Dankzij een van de artsen die handig is met ICT-toepassingen kon men een efficiënt systeem opzetten met online afspraken. De afspraken konden worden ingepland door de eigen huisarts, na telefonische triage of een fysieke consultatie. Die huisarts vulde ook de elektronische formulieren in voor het lab en voor de tracing. Deze manier van werken liet toe gemiddeld 50 stalen per 4 uur te nemen.
 
De samenwerking tussen de verschillende partners (coronateam, stad Antwerpen, provincie Antwerpen/Gouverneur Kinsbergencentrum) verliep vlot. “Als Gouverneur Kinsbergencentrum hebben we kunnen tonen waar we voor staan,” vertelt Scarlett Deurinck, zakelijk leider van het Gouverneur Kinsbergencentrum. “We willen inzetten op samenwerking en innovatie binnen de zorg. Daar zetten we ons gebouw ten volle voor in: we brengen er mensen samen en starten ook zelf projecten op. Het ondersteunen van het triagepunt paste helemaal in onze doelstellingen.”
 
Werken aan draaiboeken
Om zich voor te bereiden op een eventuele tweede golf, willen de partners een draaiboek uitwerken voor de artsen die van wacht zijn en voor de huisartsen in de eigen praktijk. Dat draaiboek kan dan bij een nieuw triagepunt gebruikt worden. Bedoeling is om zo het coronateam te ontlasten en ervoor te zorgen dat niet voortdurend één van de vijf artsen die deel uitmaken van dat team aanwezig moet zijn.

Foto: www.provincieantwerpen.be