Vanaf 20 maart zijn de containerterminals op het Deurganckdok op de Linkerscheldeoever dag en nacht bereikbaar, ‘Deurganckdok around the clock’ dus . Met de nieuwe maatregel willen de terminaloperatoren de truckflows op de terminals optimaliseren en een bijdrage leveren tot het verminderen van de Antwerpse en Wase files tijdens de piekuren.
Grootste terminals werken 24/5
MSC PSA European Terminal (MPET) en DP World Antwerp Gateway verruimen hun openingsuren van 5 u (DP World) en 5.30 u (MPET) non-stop tot zaterdagochtend 5.30 u. Dit betekent dat vrachtvervoerders voortaan elke werkdag ook na 22.30 u hun containers kunnen laden en/of lossen op kaai 1700 (DP World) en kaai 1742 (MPET). De aan- en afvoer van de containers kan hiermee gedurende de week in één constante flow gebeuren, waardoor de piekmomenten kunnen worden afgevlakt.
Uitbreiding daluren
Dagelijks behandelt DP World Antwerp Gateway 1.700 vrachtwagens. Bij MPET zijn er dat 2.600. Analyses hebben uitgewezen dat de concentratie van het aantal vrachtwagens op beide terminals begint toe te nemen vanaf 11 u, met de grootste piek om 17 u. Deze begint van 19.30 u af te nemen. Door de chauffeurs toe te laten ook ’s nachts te komen, worden de daluren aanzienlijk uitgebreid. Dirk Oellibrandt, General Manager MPET: “Wij hebben reeds verschillende operationele maatregelen genomen om de truckbehandeling op de MPET-terminal te optimaliseren. Met de verruiming van de openingsuren zetten wij opnieuw een grote stap voorwaarts. Door onze dienstverlening uit te breiden naar de nacht, wordt de transporteur een ruimer venster aangeboden. Op die manier kunnen piekmomenten uitgevlakt worden en wachttijden verminderd. We hopen dan ook dat de logistieke keten massaal mee instapt in dit initiatief.”
Betere dienstverlening
Door het verruimen van de openingsuren en het afvlakken van de piekuren, kunnen de terminaloperatoren ook een betere dienstverlening aanbieden. De wegvervoerders waren vragende partij voor deze maatregel en ook een aantal verladers wil zijn openingsuren aanpassen om buiten de piekuren lading te ontvangen.
“Als Van Moer Logistics is onze betrouwbaarheid en stiptheid tegenover onze klanten cruciaal. Wij zijn blij dat er structureel wordt nagedacht over oplossingen om buiten de congestie-uren onze klanten en magazijnen te bedienen. Wij steunen dit 100% en hopen op steun van alle stakeholders die aan het succes hiervan kunnen bijdragen”, zegt Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics.
Het initiatief voor de verruiming komt van de terminaloperatoren, samen met MSC, en wordt gedragen en ondersteund binnen de ruime havengemeenschap. Om van de 24/5-opening een succes te maken is het echter essentieel dat iedereen mee op de kar springt. De steun van de logistieke sector, door bijvoorbeeld de openingsuren van magazijnen zowel binnen als buiten de haven te verruimen, en de verladers is cruciaal. Er wordt ook gekeken naar de rederijen voor meer flexibiliteit. Bij MPET hanteert ook Medrepair (S11) de verruimde openingsuren (vanaf 1 april). Global Container Services, het empty depot van Antwerp Gateway, wacht voorlopig af, maar is al open vanaf 5 uur tot 21.30 uur Op Antwerp gateway wordt echter wel de blockstack (park 3 op kaai 1700) mee geopend, zodat trucks hier ook terecht kunnen voor lege containers. Aangezien de douane en customs desk tijdens de nacht voorlopig niet aanwezig zullen zijn, is het van groot belang dat de nodige administratieve regelingen voor de containers, zoals de vooraanmelding en de vrijstelling, op voorhand in orde gebracht worden.
Minder vrachtwagens in de file
Dit initiatief van de terminaloperatoren en MSC, kan er ook toe leiden dat minder vrachtwagens genoodzaakt zijn in de file te rijden tijdens piekmomenten. Hierdoor draagt de haven bij tot een vlottere verkeerstroom op het Antwerpse en Wase wegennet. Chris Coeck, manager strategie & analyse Havenbedrijf Antwerpen: “De nachtopening kan een doorbraak betekenen voor mobiliteit en voor de bereikbaarheid van de haven. Om het initiatief succesvol te maken is het cruciaal dat alle partijen hier actief op inspelen en de nodige flexibiliteit inbouwen in hun werkwijze.”