Vandaag gaven stad en OCMW Antwerpen het officiële startschot voor het cohousingproject CURANT. In dit vernieuwende project delen jonge nieuwkomers en jongeren gedurende minstens een jaar een appartement of woning. Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen, integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker en leren ze sneller Nederlands. In het cohousingproject CURANT wonen jongeren minstens een jaar samen onder een dak met een jonge nieuwkomer: een erkende vluchteling of subsidiair beschermde jongere die zonder ouders in België is (tussen 17 en 21 jaar). Ze hebben elk een eigen kamer en delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Zowel de buddies als de nieuwkomers krijgen intensieve begeleiding. CURANT is de afkorting van ‘Cohousing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp’. Het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie koos het project van stad en OCMW Antwerpen (samen met enkele andere projecten) uit 378 voorstellen van Europese steden.
Cohousen bevordert de integratie
De kwetsbaarste vluchtelingen zijn vaak de niet-begeleide minderjarigen die zonder ouders in België toekomen. Een deel van hun ondersteuning (onder andere voogd, Onthaalklas anderstalige nieuwkomers…) valt weg als ze meerderjarig worden. Daardoor hebben ze een grotere kans om ongekwalificeerd de schoolbanken te verlaten en voor lange tijd in sociale bijstand te vallen. Een onderzoek van het Europees Integratiefonds uit 2014 toont een aantal knelpunten in het onderwijs- en opleidingstraject voor 16 tot 18-jarige nieuwkomers. Stad en OCMW Antwerpen willen dat opvangen door dit vernieuwende cohousingproject. Een woning delen is voor beide groepen voordelig, want zowel de jonge nieuwkomers als de jongeren hebben nood aan een betaalbare woning. De nieuwkomer kan bij zijn buddy terecht met vragen over administratie, spreekt elke dag Nederlands met zijn huisgenoot, leert sneller een sociaal netwerk opbouwen enzovoort. In totaal begeleidt OCMW Antwerpen binnen CURANT 135 jonge nieuwkomers over een periode vanR drie jaar. Voor dat intensieve traject wordt samengewerkt met verschillende partners:

·         Vormingplus regio Antwerpen zoekt, screent en begeleidt de vrijwilligers.
·         Atlas zorgt voor een inburgeringstraject en Nederlandse lessen.
·         JES vzw begeleidt de jonge vluchtelingen mee in hun opleidings- of arbeidstraject.
·         Solentra biedt psychologische ondersteuning aan de jonge nieuwkomers.
·         Het Centrum voor Migratie en Interculturele studies van de Universiteit Antwerpen (Cemis) meet de impact van het cohousen en de vervolgtrajecten op vlak van integratie.
Eerste bewoners zijn bekend
OCMW koopt, renoveert, bouwt en huurt woningen in Antwerpen speciaal voor dit project en verhuurt ze voor 250 euro per persoon aan de buddy en nieuwkomer. De 2 eerste woningen in Borgerhout zijn ondertussen klaar. Het gaat om 2 appartementen met 2 slaapkamers en een gedeelde keuken, woonkamer en badkamer. Het eerste cohousing-duo, Ahmad en Lisa, heeft de sleutels al gekregen en is vorige week verhuisd. Het tweede duo verhuist midden februari. Ahmad: “Ik heb het Lgevoel dat ik goed kan praten met Lisa. Zij kan me Nederlands leren. Samen koken, joggen, schaatsen, tv of film kijken, dat zie ik wel zitten.”
Lisa: “Ik vind integratie niet enkel een taak van de overheid. Ook wij als burger hebben onze verantwoordelijkheid. Toen ik over het project hoorde op de radio, was ik dan ook meteen verkocht.”
In mei 2017 zijn er in principe al 30 duo-woningen klaar. Eind 2017 zullen er 60 duo’s cohousen. In 2018 komen daar nog eens 15 duo’s bij. OCMW maakt verschillende woonvormen mogelijk op verschillende tijdstippen:

1.       Appartementen op verschillende locaties in de stad. In elk appartement kan een buddy-duo intrekken.
2.       Gerenoveerde grotere woningen waarin verschillende duo’s samenwonen.
3.       Modulaire wooneenheden voor 25 buddy-duo’s, met gemeenschappelijke ruimtes per duo en aparte ruimtes per persoon.
Kandidaat-buddies kunnen zich nog inschrijven
De niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen stromen door vanuit de Antwerpse Opvangcentra, de OKAN-klassen, Atlas, de voogden en andere organisaties. Voor hun huisgenoten zoekt het OCMW geëngageerde jongeren die tussen 20 en 28 jaar oud zijn en geen strafblad hebben.

·         Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich inschrijven via www.cohousing-curant.be.
·         Op 16 februari organiseert Vormingplus een infosessie voor de eerste kandidaten.
Een samenwerking met Europa
Het project kost 6.117.879 euro, waarvan OCMW Antwerpen en zijn partners 20 procent zelf betalen. Het OCMW krijgt een subsidie van 5 miljoen euro van het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie. Meer info is te vinden op www.cohousing-curant.be.