Bij de burgerbegroting van het district Antwerpen beslissen bewoners elk jaar over de besteding van 1,1 miljoen euro. Dit gebeurt in 3 stappen:
1. kiezen van 12 thema’s
2. 1,1 miljoen euro over de thema’s verdelen projecten indienen voor de thema’s en hun budgetten
Kies jouw favoriete projecten
Tijdens het burgerbegrotingfestival van 22 oktober kies jij, samen met andere bewoners, welke projecten worden uitgevoerd in 2018. Aan tafeltjes van 6 personen bespreek, discussieer, en onderhandel je tot jullie het eens zijn.
Jij kan mee beslissen over de projecten die werden ingediend voor 10 van de 12 thema’s. Voor 2 van de 12 thema’s is er voldoende budget om alle ingediende projecten uit te voeren.

Waar en wanneer?
• zondag 22 oktober
• Zuiderpershuis, Waalsekaai, 2000 Antwerpen

Er zijn 5 rondes waarin telkens 2 thema’s behandeld worden. Je kiest zelf of je aan 1 of meerdere rondes deelneemt:
9.30 uur: ronde 1
Langer thuis wonen & Aantrekkelijkere pleinen
11.00 uur: ronde 2
Ondersteuning van het jeugdwerk & Ontmoeting in de buurt
14.00 uur ronde 3
Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers & Huiswerkbegeleiding
16.00 uur ronde 4
Interculturele projecten & Gemeenschapstuinen
18.00 uur ronde 5
Vorming en opleiding jeugd & Groen in straten
Meer info vind je op www.burgerbegroting.be
Met vragen kan je terecht op:
burgerbegroting@stad.antwerpen.be
tel. 03 338 33 10