In maart kozen honderden inwoners van het district Antwerpen twaalf thema’s waarover 1,1 miljoen euro mag verdeeld worden:
Ontmoeting in de buurt
Fietsvriendelijke straten
Betere voetpaden
Groen in straten
Gemeenschapstuinen
Langer thuis wonen
Interculturele projecten
Opleiding en vorming jeugd
Huiswerkbegeleiding
Aantrekkelijkere pleinen
Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers
Ondersteuning van het jeugdwerk
Verdeel 1,1 miljoen over deze thema’s op het districtsforum
Kom het geld verdelen op het districtsforum (en roep anderen op om hetzelfde te doen) want hoe meer geld op een thema, hoe meer projecten ermee uitgevoerd kunnen worden. Op een districtsforum zit  je met 8 deelnemers rond een tafel. Met pokerchips beslis je samen hoeveel geld je aan elk thema geeft. Hoe meer geld op een thema, hoe meer projecten er kunnen uitgevoerd worden binnen dit thema.
Na het districtsforum kan je voor de 12 thema’s projecten indienen.
Meer info
zaterdag 22 april van 10 tot 12 uur
zondag 23 april van 12 tot 14 uur
In het Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen
Meer info vind je op www.burgerbegroting.be
Bij vragen kan je terecht bij het stedelijk wijkoverleg:
burgerbegroting@stad.antwerpen.be
03 338 33 10