Het verhogen van deze brug en het verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de modernisering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van al de capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. De werken voor het verhogen van de Brug van den Azijn (N130) over het Albertkanaal in Antwerpen zijn gestart. De brug wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf maandag 3 juli 2017.
WAT HOUDEN DE WERKEN IN?
De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.
De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 63 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor de Vaartkaai (zijde Merksem) en de Merksemsesteenweg (zijde Deurne) en natuurlijk ook voor de jaagpaden/fietspaden onder de brug. De N130 wordt vervolgens heraangelegd met behoud van het huidige 2×1 rijstrokenprofiel. Bij de herbouw van de brug wordt ook bijzonder veel aandacht besteed aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.   Zo worden in beide richtingen opnieuw vrije busbanen aangelegd vanaf de brug tot aan het kruispunt onderaan de brughelling, komen er aan beide kanten van de rijweg vrijliggende eenrichtingsfietspaden en voetpaden.
Er wordt op de noordelijke oever (zijde Merksem) ook een fietshelling aangelegd om de verbinding van het fietspad langs het Albertkanaal (Vaartkaai) met het fietspad op de brughelling te realiseren. Het oversteken van de Vaartkaai gebeurt via een oversteekplaats die voorzien is van een middeneiland met opstelruimte voor de fietsers.
Verder worden ook ter hoogte van de beide landhoofden van de brug trappen met een fietsgoot voorzien voor de voetgangers die zich naar de onderliggende straten langs de brug willen begeven. Ook ter hoogte van de Toekomstlaan en de Belcrownlaan worden trappen voorzien naar de onderliggende parallelweg.
De overgang tussen de brughelling en de onderliggende wegen wordt gerealiseerd door een groen talud, met uitzondering van de zuidoostzijde (Merksemsesteenweg tussen het Albertkanaal en de Belcrownlaan) en de noordwestzijde (tussen het Albertkanaal en de Griffinstraat). Hier worden hoge keermuren gebouwd om het hoogteverschil tussen de brughelling en de onderliggende terreinen op te vangen.
Tot slot wordt langs de Merksemsesteenweg (zijde Tweemontstraat) de onderkant van het brugtalud voorzien van een lage keermuur zodat de huidige parkeerplaatsen behouden kunnen blijven. Langs de Straalstraat wordt ook een lage keermuur voorzien, zodat bij de latere heraanleg van de Straalstraat voldoende ruimte overblijft voor de aanleg van een fietspad onderaan de brughelling.
PLANNING/FASERING VAN DE WERKEN?
De eigenlijke start van de bouwwerken (voorbereidende werken) van de brug is voorzien in het voorjaar van 2017 (januari – februari).
Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug wordt de brug van den Azijn voor negen maanden afgesloten voor alle verkeer (van 3 juli 2017 t/m 31 maart 2018). Er wordt een omleiding voorzien via de Theunisbrug voor het wegverkeer, maar ook voor het busverkeer en voor de fietsers.
De Vaartkaai wordt drie maanden afgesloten voor het verkeer (van 29 juli 2017 t/m 27 oktober 2017)
Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/brug-van-den-azijn