Voortaan kunnen alle Antwerpenaars met plastic bloempotjes en plantentrays gratis terecht op de containerparken. Hiermee probeert de stad Antwerpen de afvalberg te verkleinen door meer kleinere fracties uit de restafvalzak te halen. “Nu de lente begonnen is, zal het bij veel Antwerpenaars kriebelen om de tuin of het terras op te fleuren met bloemen en planten”, aldus schepen Caroline Bastiaens, “Die worden vaak verkocht in plastic potjes en plantentrays, die bij het restafval moeten. Voortaan worden deze ook apart ingezameld bij de containerparken. Antwerpenaars kunnen ze gratis binnenbrengen en op die manier besparen op het restafval.”
Doordat de plastic bloempotjes en plantentrays apart worden ingezameld in het containerpark is er geen aparte uitsortering meer nodig. Ze worden verwerkt tot korrels, een secundaire grondstof die kan gebruikt worden om onder andere nieuwe bloempotjes te maken. Bij het binnenbrengen van de plastic potjes en plantentrays moeten deze veegschoon zijn. De inzameling is gratis. Zo kunnen Antwerpenaars besparen op hun restafval.
Meer kleine fracties
De stad Antwerpen zet maximaal in op het verkleinen van de afvalberg door meer kleine fracties uit de witte restafvalzak te halen. Vorig jaar werd ‘De Collectie’ gelanceerd voor het inzamelen van textiel en sinds 2016 kunnen burgers ook met kurk terecht op het containerpark. Later dit jaar worden de gratis fracties nog uitgebreid naar hard plastic, piepschuim, vlakglas, kaarsvet en plasticfolie.