De maatregelen omtrent het coronavirus treffen kwetsbare gezinnen het hardst. Na een eerste actie waarbij 850 vrijetijdspakketten verdeeld waren onder Borgerhoutse gezinnen in kwetsbare situaties, bracht het district de noden verder in kaart. Daarop investeerde het districtsbestuur opnieuw 7000 euro in vrijetijdspakketten vol met sport- en spelplezier om zo nieuwe gezinnen in kwetsbare situaties te bereiken.
 
De eerste levering pakketten werd positief onthaald, maar ook kwamen er extra vragen van burgers naar boven. Tegelijk ontving het districtsbestuur vragen naar bijkomende pakketten via scholen en welzijnsinstanties, zoals het wijkteam van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).
 
De vrijetijdsdiensten van het district stelden de nieuwe pakketten, opnieuw 850, samen en dragen ze over aan de twee Borgerhoutse Huizen van het Kind. Zij organiseren de verdeling van de pakketten voor gezinnen die er klant zijn, maar ook bij Borgerhoutse scholen. De scholen werden gecontacteerd door het district of het Huis van het Kind en zullen daarna een aantal pakketten ontvangen, specifiek voor hun meest kwetsbare leerlingen en ouders. Op deze manier hoopt het district gezinnen te kunnen bereiken die anders tussen de mazen van het net vallen.
 
In de pakketten vinden de kinderen onder andere kleurpotloden, krijt, spelmateriaal en knutselgerief. Een laagdrempelige infobundel geeft beweegtips, spelplezier en nuttige contactgegevens mee voor zowel kinderen als hun ouders.
 
Omar Al Jattari, districtsschepen voor jeugd: “De jeugd- en welzijnsorganisaties doen nog steeds het uiterste om ook in deze periode gezinnen en kinderen die het moeilijk hebben, niet uit het oog te verliezen. In een district waar 1 op 3 inwoners jonger is dan 18 jaar, blijft de nood aan extra aandacht voor kinderen en jongeren hoog. Het district Borgerhout wil via de pakketten kinderen in kwetsbare situaties een extra hart onder de riem steken. Heel wat kwetsbare kinderen spelen vooral buiten en samen met vrienden. Deze gezinnen beschikken dan ook niet over veel spel- en speelmateriaal thuis. Alle kinderen hebben recht op een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding. Zeker in deze moeilijke tijden is het onze verantwoordelijkheid om gezinnen hierbij te helpen.”